Hlavné menu

29.04.2014

Minister otvoril najväčší pracovný veľtrh

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter dnes ráno otvoril štvrtý ročník najväčšieho pracovného veľtrhu na Slovensku Job Expo 2014. Pozvanie prijal aj premiér SR Robert Fico a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.
 

Tento rok zavítalo na veľtrh 107 slovenských a 16 zahraničných zamestnávateľov s ponukou takmer 13 tisíc pracovných miest doma i v zahraničí. „Je dôležité pre nezamestnaných aj zamestnávateľov, že sa opäť podarilo na jednom mieste, ktoré svojou rozlohou výstavisko Agrokomplex Nitra ponúka, pripraviť ďalší ročník najväčšieho veľtrhu pracovných príležitostí,“ zdôraznil na úvod minister Ján Richter. Zároveň podotkol, že organizátori oslovili a pritiahli na toto podujatie nielen kľúčových zamestnávateľov slovenského hospodárstva, ale aj malé a stredné podniky so širokou ponukou pracovných miest, súkromné služby zamestnanosti, európskych partnerov verejných služieb zamestnanosti či vzdelávacie agentúry.

Veľký význam pracovného veľtrhu vyzdvihol aj premiér Slovenskej republiky Robert Fico. Verí, že pomôže najmä mladým ľuďom pri hľadaní práce či ďalšieho vzdelávania. „Najmä vo svetle ekonomických úspechov Slovenska v posledných 10 rokoch, keď sa nám podarilo zvýšiť priemyselnú výrobu, prijať euro, vyhnúť sa recesii, je vysoký počet mladých ľudí bez práce problémom, ktorému táto vláda venuje prioritnú pozornosť a je to aj jedna zo strategických priorít na nasledujúce dva roky. Znižovanie nezamestnanosti je samozrejme kľúčom aj k ďalšiemu posilňovaniu našej ekonomiky,“ podotkol premiér.

„Jedným z nových fenoménov v Európe, ktorý priniesla kríza, je nezamestnanosť mladých ľudí. Mnoho mladých rozposlalo po ukončení strednej alebo vysokej školy veľký počet prihlášok do zamestnania, ale neuspeli. Práve toto ich zneisťuje a nahlodáva im sebavedomie a preto je veľmi potrebné podať mladým ľuďom pomocnú ruku,“ priznal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Slovenské projekty na podporu zamestnávania mladých do 29 rokov sú podľa neho práve tou pomyselnou pomocnou rukou. Európskej komisia vidí najväčšie pozitívum projektov v garancii pracovného pomeru po skončení dotačnej pomoci pre zamestnávateľa.

Štvrtý ročník veľtrhu práce JobExpo 2014, spojený s XVI. ročníkom medzinárodnej burzy práce – European Job Days 2014 a 22. ročníkom celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2014, organizujú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom hospodárstva SR. Záštitu nad podujatím prevzali predseda vlády SR Robert Fico a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Súčasťou veľtrhu JobExpo 2014 boli i odborné panelové diskusie. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, čestný prezident Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku Jozef Uhrík, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Luboš Sirota a predseda ZMOS-u Jozef Dvonč hovorili o riešení nezamestnanosti mladých. MŠVVaŠ SR Dušan Čaplovič, generálny riaditeľ sekcie stratégie MH SR Ivan Pešout, predseda predstavenstva Železiarní Podbrezová Vladimír Soták, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a Jaroslav Holeček z Republikovej únie zamestnávateľov diskutovali o duálnom systéme vzdelávania.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk