Hlavné menu

14.11.2012

Minister Ján Richter ocenil detské domovy

„Najkrajšie slovo je ďakujem“. To bola úvodná veta včerajšieho príhovoru ministra práce Jána Richtera na slávnostnom udeľovaní ocenení detským domovom v Častej - Papierničke.
 

Podujatie bolo vyvrcholením 12. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorú pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky každoročne organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar. Spoločnosť už od roku 2005 využíva konferenciu na odovzdávanie ocenení pre tých, ktorí v detských domovoch pracujú a venujú takmer všetok svoj čas tak dôležitej a citlivej oblasti, akou je výchova detí a starostlivosť o ne.

Po minuloročnej odmlke sa súčasné vedenie rezortu práce rozhodlo v tradícii oceňovania z rúk ministra pokračovať. Ján Richter bezprostredne po odovzdaní cien v príhovore uviedol, že tento akt považuje za pokračovanie zavedeného motivačného mechanizmu prispievajúceho k tvorivému a iniciatívnemu prístupu zamestnancov detských domovov pri hľadaní možností zabezpečenia rodinného prostredia pre čo najvyšší počet detí.

Všetky návrhy na ocenenie detských domovov komisia starostlivo posúdila. Za výrazný posun v plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch, za mimoriadne priaznivý výsledok v oblasti výchovnej práce s deťmi, za zvlášť dobré výsledky v návrate detí do pôvodnej rodiny, ale aj v oblasti výchovnej práce s deťmi, resp. za iný spôsob významného zlepšenia kvality života, minister práce Ján Richter ocenil štyri z nich: Detský domov Studienka v Bratislave, Detský domov Ratolesť v Tŕní , Detský domov v Dunajskej Strede a Detský domov na Uralskej ulici v Košiciach .

Úvodný príhovor ministra k odovzdávaniu cien.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk