Hlavné menu

23.10.2013

Minister Ján Richter sa stretol s dôchodcami

Celoslovenské stretnutie seniorov, ktoré sa tento rok konalo 22. októbra v kongresovej sále hotela Sorea Regia pri príležitosti Medzinárodného dňa starších, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku. Pozornosť bola venovaná problémom skôr narodenej generácie a oceneniu jej znalostí a skúsenosti.
 

Minister práce Ján Richter zdôraznil, že vláda a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR má neustále na pamäti povinnosť nezabúdať na striebornú generáciu, zaujímať sa o jej problémy a prispievať tak k skvalitneniu života staršej generácie v našej republike. Ďalej uviedol, že záujem o starších deklaruje aj návrh Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, o ktorom začiatkom októbra rokoval Výbor pre seniorov. Cieľom návrhu je vytvoriť lepšie príležitosti a pracovné podmienky pre starších pracovníkov a ich uplatnenie na trhu práce.

Minister prítomných informoval, že rezort ukončil pripomienkové konanie k opatreniu, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014. Každý starobný dôchodca by tak od januára 2014 mal dostať navyše o 8,80 eur, predčasný starobný dôchodok by mal narásť o 8,90 eura. Vdovské dôchodky porastú o 5,70 eura. Siroty dostanú viac o tri eurá. Invalidi so zdravotným postihnutím nad 70 percent si prilepšia o 7,80 eur, ak je ich miera poklesu schopnosti pracovať ohodnotená na menej ako 70 percent, dostanú viac o 4,50 eura.

Nemenej dôležitou bola informácia o zvýšení hranice pre vyplatenie tzv. vianočného príspevku oproti minulému roku o 11,4 eura. Penzisti s najnižšími dôchodkami dostanú v decembri vianočný príspevok vo výške 75 eur. Pred rokom si k riadnej penzii prilepšili sumou 66,39 eura. Zvýšenie vianočných dôchodkov schválil už aj parlament. Nárok na najvyššiu vianočnú dávku majú dôchodcovia, ktorí nemajú penziu vyššiu ako 198 eur, čo zodpovedá životnému minimu. Pridané dostanú aj ostatní penzisti s dôchodkom pod 483 eur. Len tí majú totiž na príspevok nárok. Najnižší vianočný príspevok by mal byť 46,5 eura. Vianočné príspevky budú vyplatené 1,1 milióna dôchodcom.

Tento rok boli na Celoslovenskom stretnutí seniorov ocenení tí najaktívnejší z Jednoty dôchodcov na Slovensku, Združenia kresťanských seniorov a z Fóra pre pomoc starším, ktorí dosiahli pekné výsledky a úspechy vo svojej činnosti a sú dôstojnými reprezentantmi dôchodcov.

O pestrý kultúrny program sa postarali žiaci z muzikálového konzervatória Alkana, ZUŠ z Daliborovho námestia v Petržalke a spevácky súbor Čatajan. Seniorov rozveselil a pobavil Peter Marcin.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk