Hlavné menu

01.06.2020

Minister je hrdý na zamestnancov Centier pre deti a rodiny

Nový vládny kabinet sa ujal svojej funkcie v neľahkých časoch koronakrízy. Plné ruky práce mal aj minister Milan Krajniak v súvislosti s prijímaním sociálnych opatrení na zmierňovanie dopadov krízy. V tomto ťažkom období si však pri príležitosti Medzinárodného dňa detí našiel vo svojom plnom kalendári čas, aby navštívil Centrá pre deti a rodiny, osobne sa stretol s riaditeľmi centier, profesionálnymi rodičmi, sociálnymi pracovníkmi a najmä s tými, ktorí mali v tento deň svoj sviatok – s deťmi.
 

Spolu s ministrom sa návštevy centier pre deti a rodiny zúčastnila aj predsedníčka Výboru pre sociálne veci Jana Žitňanská. Navštívili dve zariadenia v Bratislavskom kraji, a to Centrum pre deti a rodiny v Pezinku – Modre a Centrum pre deti a rodiny Studienka v mestskej časti Petržalka. Centrum pre deti a rodiny na Učiteľskej ulici v Bratislave navštívil generálny tajomník služobného úradu MPSVR SR Boris Ažaltovič.

Detské centrum v Modre predstavuje rodinný dom, kde sa zamestnanci starajú o 10 detí. Menšie zariadenia sú lepšie pre samotné deti, vybudujú si tu silnejšie vzťahy medzi sebou ako aj s pracovníkmi zariadenia, čo vytvára atmosféru domova a rodiny. Tým sa napĺňa koncept nového systému, ktorý nahrádza tradičné detské domovy s cieľom zvýšiť kvalitu služieb a účinnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

Petržalské centrum Studienka je jediným zariadením, ktoré prijíma aj deti so zdravotným postihnutím či chronickými ochoreniami. V tomto centre je vytvorená aj samostatná špecializovaná skupina pre deti s duševnými poruchami a prevádzkujú aj detský hospic. Okrem toho majú takmer polovicu detí v profesionálnych rodinách, ktoré sa tiež zúčastnili stretnutia s ministrom. Povzbudivou správou je, že aj deti s postihnutím sa dostávajú do profesionálnych rodín. Príkladom je aj malé dievčatko s Downovým syndrómom, ktoré privítalo vzácnu návštevu v centre.

Minister Krajniak spolu s predsedníčkou Žitňanskou darovali deťom vecné darčeky, aby tak oslávili ich výnimočný deň. Riaditeľom centier odovzdal minister ďakovné listy, v ktorých ocenil ich pracovné nasadenie a obetavý prístup k deťom. „Vďaka zodpovednej práci zamestnancov CDR-iek na celom Slovensku sme nemali ani jediný prípad ochorenia COVID-19. Ja si to veľmi vážim, a preto, ako ste si všimli, aj osobne, keď mám takúto možnosť, poďakujem každému zamestnancovi a odovzdávam mu ďakovný list za to, aby mal aj spomienku na to, že v tejto ťažkej dobe je Slovensko na týchto ľudí veľmi hrdé,“ uviedol minister pred odovzdávaním ďakovných listov. Počas týchto mesiacov zabezpečuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR plošné testovanie všetkých zamestnancov a detí v centrách. Ku koncu mája otestovali 4 964 zamestnancov a 4 942 detí.

Rezort práce okamžite po vypuknutí pandémie prijal neodkladné bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktoré k maximálnej miere zabezpečili ochranu života a zdravia detí v centrách. V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sme upravili podmienky výkonu, dočasne sme zmenili lehoty pri výkone, predĺžili sme pobytové formy práce na základe dohody s klientom či zriadili skupiny, v ktorých deti absolvujú tzv. preventívno-karanténny pobyt. Tiež sme rozšírili núdzový stav na ošetrovateľskú starostlivosť za účelom zabezpečenia ošetrovateľskej starostlivosti detí.

Štatistiky ukazujú, že sa nám podarilo prekonať zdravotnú stránku koronakrízy, preto sa vedie diskusia o uvoľňovaní hygienických opatrení. Týka sa to aj zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny. Boli predstavené štyri fázy postupného uvoľňovania. Uviedol to na brífingu v CDR Studienka minister práce Milan Krajniak: „My máme tiež v zariadeniach sociálnych služieb aj v centrách pripravené také štyri fázy, akými sa tie opatrenia postupne budú uvoľňovať. Včera bolo veľké rokovanie so všetkými zainteresovanými, kde sme si to prešli, predvčerom bolo rokovanie s národným klinickým tímom, takže ja verím, že už naozaj sú len dni, keď budeme postupne opatrenia uvoľňovať.“

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk