Hlavné menu

15.07.2020

Minister Krajniak navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 620 eur

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu v roku 2021 na úroveň 620 eur. Chce zaviesť aj štartovaciu mzdu na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných.
 

K návrhu na úpravu minimálnej mzdy pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR po tom, čo sa na jej výške nedohodli sociálni partneri. Hrubá minimálna mzda by sa podľa neho mala zvýšiť zo súčasných 580 eur na 620 eur. V čistom by tak zamestnanci mali od začiatku budúceho roka zarábať 506 eur. „Čistá minimálna mzda má stúpnuť oproti tomuto roku o 30 eur. Zvýšenie sa bude týkať podľa našich odhadov 121 600 ľudí, čo znamená, že títo ľudia si prilepšia o 360 eur ročne," informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Aby sme podporili zamestnávanie ľudí, ktorí sú bez práce viac ako 12 mesiacov a častokrát nemajú dostatočnú kvalifikáciu či vzdelanie, navrhujeme zaviesť tzv. štartovaciu minimálnu mzdu vo výške 75 % z minimálnej hrubej mzdy. „Pre rok 2021 to predstavuje 465 eur, v čistom 404 eur. Štartovacia mzda sa môže týkať 62 664 ľudí a zamestnanci ju môžu poberať jeden rok, následne prejdú na úroveň minimálnej mzdy," približuje minister.

Zvýšenie minimálnej mzdy spolu s ohláseným zdvojnásobením daňového bonusu na dieťa od 7 do 15 rokov prispeje k zvýšeniu sociálneho štandardu pracujúcich s najnižšími príjmami. Ak má zamestnanec s minimálnou mzdou jedno dieťa, prilepší si oproti minulému roku o 54 eur mesačne. Pri troch deťoch je to navýšenie príjmu rodiny o 102 eur. „Boli tu otázniky, či táto vláda udrží úroveň sociálnych štandardov, na ktoré boli ľudia zvyknutí. Ja si myslím, že nielenže dodrží, ale dnes sme predstavili šesť opatrení, vďaka ktorým budujeme sociálny štát a rozširujeme úroveň sociálnych štandardov na Slovensku takým výrazným spôsobom, akým to doteraz v dejinách Slovenskej republiky nebolo nikdy urobené,“ uzatvára Milan Krajniak.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, predkladá ministerstvo do medzirezortného pripomienkového konania, kde sa k nemu môže vyjadriť odborná aj laická verejnosť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk