Hlavné menu

20.07.2020

Minister Krajniak spúšťa projekt na podporu zamestnávania mladých

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka postupne spúšťa projekty zamerané na podporu zvyšovania kvalifikácie a aktivity mladých nezamestnaných. Tie počas pandémie koronavírusu nahradila „Prvá pomoc“ pre zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO, v rámci ktorej úrady práce vyplatili vyše 1,4 milióna prijímateľom takmer pol miliardy eur.
 

Podľa zamestnávateľov je najväčším hendikepom mladých ľudí pri hľadaní zamestnania absencia pracovných návykov a skúseností z praxe. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny preto spúšťa projekt „Praxou k zamestnaniu 2“, vďaka ktorému podporí vytvorenie približne 1 000 pracovných miest pre mladých bez praxe.

Zamestnávatelia, ktorí majú záujem zamestnať mladého nezamestnaného do 29 rokov a poskytnúť mu prax, môžu na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o finančný príspevok na jeho mzdu, aj mentorovanie. Podmienkou je, že pre neho vytvoria nové pracovné miesto na minimálne 6 mesiacov, resp. na dobu neurčitú, pričom finančné príspevky na toto pracovné miesto budú poskytované najviac 9 mesiacov. Príspevok na mzdu zamestnanca je vo výške 95 % celkovej ceny práce, maximálne do výšky 784, 16 eura. Na každého mentora môže zamestnávateľ dostať najviac 98,02 eura. Úrad prispeje aj na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky či náradie, a to najviac 71,92 eura.

„Zamestnávateľ si môže takto vyškoliť zamestnanca presne podľa svojich predstáv a následne mu ponúknuť trvalé miesto. A mladý človek získa prax, nové vedomosti aj zručnosti. Je to win-win situácia pre zamestnávateľa, zamestnanca aj štát,“ povedal o projekte minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

M. Krajniak chce podporiť aj aktivitu mladých nezamestnaných do 29 rokov pri hľadaní práce. Ak si sami nájdu zamestnanie, budú môcť požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok k mzde. Prvých 6 mesiacov v zamestnaní dostanú každý mesiac 126,14 eura, ďalších 6 mesiacov 63,07 eura. Týmto budú motivovaní pracovať aj za nižšiu mzdu, ktorá ich doteraz mohla odrádzať od nástupu do zamestnania.

Mladí, ale aj iné skupiny evidovaných nezamestnaných, ktorí si nevedia nájsť prácu, môžu využiť aj príspevok na rekvalifikáciu. Poskytovateľa kurzu si vyberú sami a ak úrad vzdelávanie schváli, náklady na kurzovné uhradí priamo poskytovateľovi. Nezamestnanému poskytne príspevok na cestovné a stravné. Úrady práce majú na rekvalifikácie vyčlenených 17,3 mil. eur.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk