Hlavné menu

14.08.2019

Minister medzi deťmi v letnom tábore

Minister Ján Richter navštívil deti z Centier pred deti a rodiny v letnom tábore DeD - Landia v Račkovej doline. Ide už o 4. ročník detského pobytu, ktorý organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

V tábore DeD – Landia sa stretlo 77 detí z celého Slovenska. Zavítal medzi nich aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, ktorý deťom priniesol prekvapenie v podobe hračiek a športových potrieb. „Veľmi ma teší, keď vidím, koľko šikovných detí sa zúčastňuje na tábore, akú radosť prežívajú. Pokladám za nesmierne dôležité, aby sa deti z centier pre deti a rodiny takto pravidelne stretávali a vymieňali si názory na to, ako to kde funguje, aby si vytvárali nové priateľstvá s inými deťmi a tým sa pozitívne motivovali do budúceho, dospelého života. Naším cieľom, a mojím osobne je, aby tieto deti, nakoľko nemajú jednoduchý život, boli v budúcnosti úspešné a šťastné," hovorí minister. Zároveň sa poďakoval pracovníkom centier pre deti a rodiny a zamestnancom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí nad rámec svojich povinností zabezpečujú v tábore pedagogický dozor.

Deti majú naplánované rôzne aktivity ako napríklad: návšteva jaskýň, raftovanie, paintball, lasser aréna, plaváreň, plavba loďou, jazda na koni, turistika, cyklo-turistika, stretnutie s členmi motoklubu Liptov a mnohé iné zaujímavé podujatia a aktivity.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk