Hlavné menu

09.08.2017

Minister medzi deťmi v letnom tábore

Minister Ján Richter zavítal medzi deti z detských domovov v letnom tábore v Račkovej doline. Ten opäť organizuje pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov, a to v termíne od 5. do 11. augusta 2017.
 

V tábore DeD – Landia trávi tento rok leto 76 detí z celého Slovenska. Navštíviť ich prišiel aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. „Je dôležité, aby sa deti takto stretávali, komunikovali spolu a vymieňali si názory na fungovanie detských domov. Zároveň je pre nich účasť v tábore motiváciou na sebe pracovať a zlepšovať sa, keďže sa sem dostanú najmä za mimoriadne výsledky v športe či iných aktivitách, ako aj za príkladné správanie. Verím, že sa nám podarí v tejto tradícii pokračovať aj v ďalších rokoch, aby sa postupne v tábore vystriedalo čo najviac detí," hovorí minister. Zároveň sa poďakoval pracovníkom detského domova a zamestnancom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí nad rámec svojich povinností zabezpečujú v tábore pedagogický dozor.

Deti majú počas tábora bohatý program, ktorého súčasťou je aj návšteva jaskýň, ZOO, Štrbského plesa, výlet loďou po Liptovskej Mare, turistika, rafting, ukážka práce psovodov a vojenskej polície, besedy s pracovníkmi Horskej služby či olympionikmi a mnohé iné zaujímavé podujatia a aktivity.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk