Hlavné menu

19.11.2015

Minister na sneme odborárov

Minister Ján Richter sa zúčastnil na sneme Konfederácie odborových zväzov v Bratislave. Vysoko ocenil najmä vzájomnú spoluprácu vlády a odborov za uplynulé štyri roky, komunikačnú otvorenosť a ochotu riešiť problémy dohodou.
 

Na sneme odborárov pozitívne hodnotil predovšetkým aktívnu spoluprácu predstaviteľov KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR, otvorený a prínosný sociálny dialóg, vyvážené vzťahy so všetkými sociálnymi partnermi. „Vážim si, že napriek pôsobeniu niekoľkých desiatok odborových zväzov vie KOZ zastrešiť a ponúknuť jednotný názor k vážnym problémom, ktoré sa týkajú napríklad legislatívy," poznamenal.

Za pozitívny trend vývoja v spoločnosti pokladá minister pokračovanie politiky ochrany zamestnancov, sociálny zmier, rast životnej úrovne, korektnú spoluprácu so sociálnymi partnermi, ale najmä zníženie nezamestnanosti pod 11%, vytváranie nových pracovných miest, čo prezentoval aj na sneme. Podľa Inštitútu finančnej politiky by totiž malo pribudnúť ďalších 41-tisíc pracovných miest, čo je rekordné číslo vo vývoji zamestnanosti. Na tomto pozitívnom vývoji majú svoj podiel aj odbory ako jeden z najvýznamnejších sociálnych partnerov. Ako v tejto súvislosti uviedol J. Richter, vždy príde ku vzájomnému konsenzu so všetkými partnermi. Zamestnávateľské zväzy, teda Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Republiková únia zamestnávateľov a KOZ majú často na jednu problematiku odlišné názory.

"Ak tu máme sociálny zmier, je to veľká zásluha aj reprezentantov zamestnancov, teda KOZ. Spolupráca s nimi bola a je dobrá, vyjednávania s nimi bývajú však veľmi tvrdé. KOZ je partner, ktorý má záujem obhajovať kategóriu ľudí, ktorú reprezentuje, teda zamestnancov. Treba však zároveň povedať, že vie pochopiť aj isté možnosti zo strany vlády. Vie tiež pochopiť v maximálnej miere aj partnerov, ktorí reprezentujú zamestnávateľov," dodal minister.

Tento rok považuje za úspešný aj prezident KOZ Jozef Kollár, pretože napríklad pri riešení minimálnej mzdy „sme sa veľmi priblížili k požiadavke výšky minimálnej mzdy, ktorú sme mali na úrovni 410 eur." Takisto kladne hodnotí vyjednávanie o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu a navýšenie miezd o 4 %, zmeny v zákonoch, či už v zákone o službách zamestnanosti, ktorým sa zvýšila mobilita pracovnej sily, ako aj v pripravovaných legislatívnych normách, ktoré sa prerokúvali v Hospodárskej a sociálnej rade. Tie priniesli pozitívne zmeny v spoločnosti, čo deklaroval J. Kollár na sneme KOZ.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk