Hlavné menu

08.06.2017

Minister na Najmilšom koncerte roka

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ani tento rok nevynechal celoslovenskú prehliadku umeleckých vystúpení detí z detských domovov a náhradných rodín. Spolu so štátnym tajomníkom Branislavom Ondrušom si pozreli program 85 detí na Najmilšom koncerte roka, ktorý po 27. raz zorganizoval Úsmev ako dar.
 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar dáva každoročne priestor deťom z domovov a náhradných rodín, aby ukázali svoj talent. „Chcem sa im veľmi pekne poďakovať, že prišli s takýmto podujatím, kde sa môžu deti naplno realizovať. Zároveň ďakujem všetkým zamestnancom detských domovov a náhradným rodičom, že týmto deťom pomáhajú a dávajú im pocítiť, že nie sú samé,“ prihovoril sa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Vyzdvihol aj prínos spoločnosti Úsmev ako dar pri poskytovaní pomoci ohrozeným rodinám s deťmi a mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti v centrách Dorka. V nich sa snažia najmä zabrániť rozpadu rodiny. „Do konca roka by sme chceli pripraviť legislatívu, aby sme umožnili zo súčasných detských domovov, krízových a resocializačných stredísk vytvárať a financovať podobné zariadenia. Hlavným cieľom Centier podpory pre deti a ich rodiny bude robiť všetko pre to, aby deti nemuseli končiť v domovoch či náhradných rodinách,“ priblížil minister. Predseda Úsmevu ako dar Jozef Mikloško ocenil túto aktivitu a ministrovi sa poďakoval za iniciatívu v tejto oblasti. Takéto centrá sú podľa neho veľkým prínosom pre spoločnosť.

Na koncerte zároveň odovzdal Ján Richter cenu Fondu Pipi Dlhej Pančuchy. Tento rok si ju prevzal Vladimír Kováč, ktorý sa po ukončení štúdia postaral o svojich mladších súrodencov, ktorí boli v detskom domove. Získal ich do náhradnej osobnej starostlivosti a už štyri roky spolu bývajú vo Veľkom Slavkove.

Štipendijný fond založila spoločnosť Úsmev ako dar na podporu deťom z náhradnej starostlivosti a mladým dospelým študujúcim na stredných a vysokých školách. Je vítanou pomocou pre deti s chuťou ďalej sa vzdelávať aj napriek chýbajúcemu rodinnému zázemiu.

FOTO: Úsmev ako dar

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk