Hlavné menu

14.01.2020

Minister navštívil Centrum pre deti a rodiny v Nitre

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter navštívil Centrum pre deti a rodiny v Nitre, ktoré ukončilo časť rekonštrukcie svojich priestorov. Pri tejto príležitosti diskutoval so zamestnancami aj o dopade pomerne zásadnej zmeny v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ku ktorej došlo od začiatku minulého roka.
 

Do zrekonštruovaných priestorov v Centre pre deti a rodiny v Nitre sa v najbližších dňoch presťahuje dvadsaťdva klientov bývalého detského domova. Minister Ján Richter sa na vlastné oči presvedčil ako fungujú takéto centrá v praxi. „Dve skupiny po 11 detí budú mať v zariadení k dispozícii vlastné izby, obývačku, kuchyňu a ďalšie príslušenstvo ako v bežnom byte, aby žili ako doma,“ potvrdila riaditeľka centra Ľubica Dragúňová, ktorá ministrovi prezentovala nové priestory a život detí. „Vo vynovených priestoroch budú mať naši klienti vo veku od šesť až po 25 rokov samostatný vchod a budú tu žiť ako v rodine. Takže aj vychovávatelia sa tu o deti starajú tak, ako by boli ich rodičmi,“ vysvetlila s potešením.

Práve minuloročné legislatívne zmeny znamenali veľký krok vpred v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a kurately a pomoci deťom a rodinám. Priniesli okrem iného vznik nových zariadení – centier pre deti a rodiny z bývalých detských domovov, krízových stredísk a resocializačných stredísk. „Vlani v januári všetky domovy zanikli a vznikli centrá pre deti a rodinu, ktorých cieľom nie je len prijímať deti odkázané na pomoc štátu, ale robiť všetko pre to, aby sa rodina v kríze dala opäť dokopy. To je hlavný cieľ a v značnej miere plnia centrá práve túto úlohu,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Centrá sa po novom profilujú na rôzne druhy odbornej pomoci. Napríklad na vykonávanie špecializovaného programu na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa. „Takže zariadenia a odborníci pomáhajú napríklad aj s drogovo závislými deťmi či s inými problémami, ktoré sa v rodinách vyskytujú. Často poskytujú aj ambulantnú starostlivosť a prácu v teréne, keď riešia problémy priamo v rodinách a pomáhajú ich opätovne spojiť, ak sa pre krízu dočasne rozdelili,“ povedal minister.

Transformácia znamenala aj to, že sa radikálnym spôsobom rozšírilo zameranie činnosti aj na formy odbornej práce na základe dohody s rodičmi, a to tak pobytovou ako aj ambulantnou a terénnou formou. Cieľom všetkých zmien bolo okrem zlepšenia dostupnosti odbornej pomoci dieťaťu a jeho rodine na dobrovoľnej báze aj zlepšenie kvality poskytovanej pomoci.

Kapacita nitrianskeho zariadenia je 74 detí, v profesionálnych rodinách žije 30 detí, pričom ambulantnú a terénnu starostlivosť poskytujú štyria zamestnanci. Centrum má momentálne rozpracovaných 15 rodín, ktorým sa snaží pomôcť tak, aby deti mohli zostať doma a nemuseli byť odlúčené od svojich blízkych. „Prax ukázala silný potenciál včasného poskytovania pomoci rodinám v rámci ambulantnej a terénnej formy práce. Napriek umiestňovaniu detí na základe rozhodnutia súdu môžeme konštatovať, že v takmer 200 prípadoch sa predišlo vyňatiu maloletých detí z rodinného prostredia,“ dodal minister Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk