Hlavné menu

27.08.2015

Minister zavítal medzi deti v tábore

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter navštívil v letnom tábore DeD Landia deti z detských domovov. Pod jeho záštitou ho zorganizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov.
 

Šesťdesiatšesť detí, ktoré vybrali riaditelia štátnych detských domovov podľa ich výsledkov, privítalo ministra spoločnou pesničkou. Zároveň mu poďakovali za organizáciu tábora a za to, že mu osud detí z detských domovov nie je ľahostajný. „Je pre mňa vzácnou chvíľou stretnúť sa s vami, porozprávať sa a vypočuť si vaše životné príbehy. Nie je mi ľahostajné fungovanie detských domovov a hlavne to, ako žijete a ako ste pripravení na život. Chcem, aby ste vedeli, že so svojimi problémami nie ste sami, že ľudia okolo vás sú pripravení vám pomôcť a pripravený som aj ja," zdôraznil minister Ján Richter.

V následnej diskusii sa minister zaujímal najmä o to, ako deti vnímajú život v klasických detských domovoch, a ako v profesionálnych rodinách. Vyspovedať sa však dal aj on. Deti sa pýtali nielen na to, ako sa stal ministrom, ale aj ako sa učil, hral či ako prežíval obdobie dospievania.

Letný tábor pre jedno vybrané dieťa z každého štátneho detského domova sa organizoval tento rok po prvý raz. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny by z neho rád urobil tradíciu. „Som presvedčený, že to je milé oživenie života aj pre vás, pretože niekedy je veľmi dôležité zmeniť prostredie a spoznať nových ľudí, veďtu ste zo 66 detských domovov a viacerí ste sa predtým nepoznali. A možno je to aj istou motiváciou pre tých, ktorí sa sem teraz nedostali, aby splnili určité kritériá a mali šancu zúčastniť sa na takomto tábore," povedal minister J. Richter. Dodal, že ak bude mať možnosť, urobí všetko preto, aby sa deti takto stretli aj o rok. Tie by uvítali, aby bol tábor pre viacerých a trval dlhšie.

Počas päťdňového pobytu navštívili deti Demänovskú ľadovú jaskyňu a Štrbské pleso, previezli sa loďou po Liptovskej Mare, videli ukážku práce psovodov a vojenskej polície, rozprávali sa s pracovníkmi Horskej služby, TANAP-u či s olympionikmi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk