Hlavné menu

19.05.2016

Minister ocenil projekty samosprávy

Minister Ján Richter odovzdal na slávnostnom večere Združenia miest a obcí Slovenska jedno z ocenení v rámci súťaže Oskar bez bariér.
 

ZMOS podujatím prispieva k napĺňaniu Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020. Predchádzajúce ročníky súťaže priniesli pozoruhodné pokroky v najrôznejších aktivitách. Od bezbariérových sprístupnení úradov, zdravotníckych zariadení, kultúrnych inštitúcií, cez poskytovanie pomoci pre sociálne znevýhodnených občanov, až po organizovanie rôznych spoločenských, kultúrnych, či vzdelávacích činností. „Vyjadrujem osobné uznanie a obdiv všetkým, ktorí neľahkú prácu v oblasti verejnej služby vykonávajú. A to nielen štandardným spôsobom a prístupom, ale i hľadaním nových možností, ktorými zabraňujú sociálnemu vylúčeniu zdravotne postihnutých občanov,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aktuálne svojimi úspešnými, no predovšetkým prospešnými projektmi presvedčili o tom, že sa o zdravotne postihnutých spoluobčanov dokážu postarať a vedia skvalitniť ich integráciu do spoločnosti tieto mestá, resp. obce: Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Revúca, Rohožník, Spišský Hrhov a Lipová.

Oceňovanie bolo súčasťou 27. snemu Združenia miest a obcí Slovenska, na ktorom minister Ján Richter okrem iného podčiarkol význam pôsobenia obcí a miest v rôznych oblastiach života, či už pri poskytovaní sociálnych služieb, spoluúčasti pri riešení hmotnej núdze, v sociálnoprávnej ochrane, pri vytváraní podmienok pre rozvoj zamestnanosti, pri riešení sociálnej inklúzie, ale i v mnohých ďalších rovinách. „Máte najobjektívnejšie a najaktuálnejšie informácie o tom, aká je atmosféra v obciach a mestách, kam sa uberáme a nakoľko je naša spoločná cesta efektívna. Preto so záujmom počúvam vaše názory a hodnotenia. Sú dôležité pri napĺňaní všeobecného cieľa, ktorým je určite spokojnosť a blaho občana. A v neposlednom rade aj úspešné napredovanie Slovenska,“ vyjadril uznanie Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk