Hlavné menu

14.02.2014

Minister ocenil zamestnancov rezortu

Vo štvrtok, 13.2.2014, si z rúk ministra Jána Richtera prevzalo ocenenie 39 zamestnancov rezortu práce. Tí svojou činnosťou a pôsobením výrazne napomohli rozvoju sociálnej politiky v Slovenskej republike.
 

Zlaté, strieborné, bronzové medaily a ďakovné listy našli svojich majiteľov na slávnostnom večere. Minister Richter ocenil zamestnancov najmä pre ich mimoriadne ľudský, citlivý a empatický prístup. „Práca s ľuďmi si vyžaduje veľkú zodpovednosť, najmä ak ide o prácu s tými, ktorí naozaj potrebujú našu pomoc. Sú to ľudia v najrôznejších životných situáciách i tí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii,“ zdôraznil minister.

Oceneným zablahoželal k prestížnemu morálnemu vyznamenaniu aj premiér Robert Fico. „Kvalitná sociálna práca pomáha sociálnej zmene, pomáha riešiť problémy v medziľudských vzťahoch a napomáha ľuďom k spokojnejšiemu životu. Ekonomické a finančné kolízie stavajú sociálnu prácu takmer všade vo svete pred nové výzvy. Sú teda výzvami aj pre vás, aby sociálna práca ako ľudsko-právna profesia napomohla riešiť problémy a využila možnosti, ktoré nová situácia ponúka.“

Rezortné vyznamenania sa udeľujú už od roku 2009, keď Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za univerzálny, medzinárodný sviatok - Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Tento sviatok považovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR za vhodnú príležitosť poďakovať zamestnancom rezortu, ale aj ďalším významným osobnostiam za vynikajúce pracovné výsledky. Zviditeľňovanie spoločensky mimoriadne potrebnej práce a udeľovanie vyznamenaní prispieva k zvyšovaniu spoločenského statusu našich zamestnancov.

Zoznam ocenených

Zlatá medaila:

 • Milan Jakubis (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • PhDr. Miroslav Gazdík (Sociálna poisťovňa, pobočka Prievidza)
 • Doc., PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. (Inštitút pre výskum práce a rodiny)
 • Magdaléna Kaciánová (Sociálna poisťovňa, pobočka Levice)
 • Libuša Holešová (Detský domov Dunajská Streda, pracovisko Veľký Meder)

Strieborná medaila:

 • Ing. Mária Minďašová, CSc. (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Ing. Gizela Lettrichová (Úrad práce Prievidza)
 • PhDr. Helena Domankušová (Úrad práce Nitra)
 • Ing. Daniela Gecelovská, PhD. (Národný inšpektorát práce)
 • JUDr. Danica Bedlovičová (Inšpektorát práce Banská Bystrica)
 • Mária Knoteková (Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra)
 • Mária Halienková (Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky)
 • Ing. Miroslav Mačuha (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Bronzová medaila:

 • PhDr. Tatiana Zdravecká (Úrad práce Spišská Nová Ves)
 • PhDr. Dáša Paučíková, PhD. (Úrad práce Brezno)
 • JUDr. Magdaléna Blašková (Úrad práce Košice)
 • Mgr. Danica Kelečínová (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • Mgr. Kamil Lipták (Inšpektorát práce Košice)
 • Ing. Rudolf Richter, CSc. (Inšpektorát práce Bratislava)
 • Ing. Apolónia Čierna (Sociálna poisťovňa, pobočka Košice)
 • Ing. Nadežda Maliniaková (Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen)
 • Mgr. Elena Benkeová (Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava)
 • Mgr. Katarína Timková (Inšpektorát práce Prešov)
 • Mgr. Mária Filová (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Darina Biskupičová (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Ďakovné listy:

 • Ing. Dušan Lukáč (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Alena Křenová (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Mgr. Viera Ľuptáková (Úrad práce Košice)
 • Bc. Marta Šulejová (Úrad práce Kežmarok)
 • Ing. Mária Hučková (Úrad práce Košice)
 • Anton Oračko (Technické služby, s.r.o. Kežmarok)
 • Ing. Ján Husár (Inšpektorát práce Nitra)
 • Ing. Jaroslav Pacinda (Inšpektorát práce Prešov)
 • Ing. Jaromír Jakubík (Inšpektorát práce Trenčín)
 • Bc. Alena Žibritová (Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota)
 • Marta Čechová (Sociálna poisťovňa, pobočka Senica)
 • MUDr. Vladimír Hraško (Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava)
 • Mária Kadlubiaková (Úrad práce Trnava)
 • Anna Majtásová (Úrad práce Partizánske)


FOTO: Zuzana Haľková

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk