Hlavné menu

08.07.2017

Minister odovzdal dotáciu pre zariadenie sociálnych služieb

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter symbolicky odovzdal finančný príspevok Zariadeniu pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka na kúpu špeciálneho osobného motorového vozidla na poskytovanie sociálno-prepravnej služby. Urobil tak pri príležitosti Dňa obce Santovka.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne poskytuje dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb. Jednu z nich rezort po splnení podmienok odsúhlasil aj Zariadeniu pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka. Riaditeľke ju symbolicky osobne odovzdal minister práce, sociálnych vecí a rodiny počas Dňa obce Santovka. Pôjde na zakúpenie osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na poskytovanie sociálno-prepravnej služby. ,,Veľmi rád som využil túto príležitosť a symbolicky som odovzdal šek na 23 000 eur. Som presvedčený, že nielen pre tých klientov, ale aj pre obyvateľov obce bude toto prepravné zariadenie slúžiť vždy vtedy, keď bude treba. Pre mňa je tiež dôležité podporovať a vyzdvihovať prepojenie zariadenia a obce či mesta, pretože tieto vzťahy sa vo viacerých oblastiach narúšajú. V obci Santovka je to však vzorové, čo ma veľmi teší," povedal minister Ján Richter.

Zariadenie poskytuje prepravnú službu od 1. januára tohto roka a využívaná je na 70 percent. Doteraz ju prevádzkovali so starým autom, ktoré získali z obecného úradu. ,,Veľmi sa tešíme z tejto dotácie, je to pre nás veľká pomoc, keďže od 1. júla prevádzkujeme aj denný stacionár, ktorý bude taktiež využívať túto prepravnú službu," informovala riaditeľka zariadenia Jana Chrobáková.

Počas návštevy Zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka minister vysoko ocenil prácu jeho zamestnancov, pretože je veľmi ťažká a často nie je ani dostatočne zaplatená. ,,Práve morálny kredit spoločnosti je aj v tomto regióne mimoriadne dôležitý. Je to najstaršie zariadenie v celom Nitrianskom samosprávnom kraji, v októbri oslávi 65 rokov svojho založenia. Pred šiestimi rokmi prešlo relatívne veľkou úpravou, rozširuje sa počet klientov a dnes je vzorovým zariadením. Práca v takomto zariadení je najmä o srdiečku a jeho zamestnancom patrí veľká vďaka," zhodnotil minister Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk