Hlavné menu

06.11.2017

Minister odovzdal ocenenia Spoločne pre rodinu

Minister práce Ján Richter odovzdal v rámci 17. ročníka medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane ocenenia Spoločne pre rodinu. Slávnostný galavečer bol zároveň oslavou 35. výročia založenia spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar.
 

Účelom medzinárodnej konferencie bolo zlepšiť spoluprácu medzi jednotlivými odborníkmi v rámci problematiky pomoci deťom a rodinám. „Deti majú opätovne svojich rodičov, to je možno posolstvo aj dnešného večera. To je to najdôležitejšie, čo by sme si mali želať. Celkom isto s tým súhlasí aj otec - zakladateľ Úsmevu ako dar, pretože s takýmto cieľom sa pred rokmi vytvorilo aj toto občianske združenie,“ uviedol minister práce Ján Richter. Počas galavečera odovzdal ocenenia detským domovom a oddeleniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri jednotlivých úradoch práce. Ocenenia si prevzali tri úrady práce: Nitra, Humenné, Stará Ľubovňa a tri detské domovy: DeD Valaská, DeD Harmónia, DeD Dom dobrého pastiera, n.o. Medzi zúčastnenými hosťami boli aj predsedníčka Výboru pre sociálne veci Alena Bašistová a generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.

Medzinárodnú konferenciu Mosty v sociálnoprávnej ochrane organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny s Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domov a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. „Ocenenie pri dnešnom večeri patrí smerom k pracovníkom detských domovov a ku sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Ďakujem tým, ktorým sa podarilo naplniť základný cieľ. To znamená, čo najviac detí vrátiť do rodín,“ dodal minister Ján Richter.

Záštitu nad konferenciou prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Medzinárodné stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 6. – 8. novembra v účelovom zariadení NR SR, Častá - Papiernička.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk