Hlavné menu

08.11.2016

Minister odovzdal ocenenia Spoločne pre rodinu

Minister práce Ján Richter odovzdal v rámci 16. ročníka medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane ocenenia Spoločne pre rodinu. Od roku 2005 je podujatie spojené s pochvalou tých, ktorí takmer všetok svoj čas venujú výchove detí a starostlivosti o ne.
 

Vážnosť a potrebu konferencie vyzdvihol aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. „Výmena skúseností a poznatkov v oblasti starostlivosti o deti vyrastajúce mimo svojej pôvodnej rodiny prináša každoročne inovatívne prístupy a súčasné trendy v starostlivosti o tieto deti, ale aj praktické otázky sociálnej práce s rodinou. Všetci, ktorí sme do problematiky zainteresovaní, tvoríme jeden veľký tím so spoločným cieľom. A tomu cieľu venujeme všestranné úsilie - aby deti mohli vyrastať v rodinách, aby sa vedeli o seba postarať a aby sa v živote uplatnili,“ povedal.

Súčasťou konferencie je tradične slávnostný galavečer spojený s odovzdávaním ocenení detským domovom a oddeleniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri jednotlivých úradoch práce. Tento rok si z rúk ministra prevzali ocenenie tri štátne a jeden neštátny detský domov - DeD Ilava – Klobušice, DeD Malacky, DeD Dobšiná, DeD Margarétka Lučenec, ako aj štyri úrady práce - Veľký Krtíš, Trenčín, Nitra a Banská Bystrica. „Som poctený, že môžem dnes oceniť úspechy detských domovov, ktoré za posledný rok dosiahli spolu s pracovníkmi oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Výsledkom ich práce sú spokojné rodiny a deti, ktorým dopomohli k plnohodnotnému životu. Svoju prácu považujú za poslanie. Všetkým srdečne blahoželám a do ďalšej práce želám veľa optimizmu, pozitívnej energie a tvorivých nápadov,“ zdôraznil Ján Richter.

Konferenciu Mosty v sociálnoprávnej ochrane organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, s Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov a s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Nad konferenciou, ktorá sa tento rok uskutočnila v dňoch 8.a 9.11.2016, prevzali záštitu predseda NR SR Andrej Danko a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk