Hlavné menu

23.02.2017

Minister odovzdal rezortné vyznamenania

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter už po piatykrát odovzdal zlaté, strieborné, bronzové medaily a ďakovné listy, tento raz 23 osobnostiam, ktoré svojou prácou a aktivitami pozdvihli nielen úroveň, ale aj samotné vnímanie sociálnej práce.
 

Organizácia spojených národov pred desiatimi rokmi vyhlásila 20. február za Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Práve tento deň považovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR za vhodnú príležitosť poďakovať zamestnancom rezortu za vynikajúce pracovné výsledky. Udeľovanie rezortných vyznamenaní sa traduje už od roku 2009 a je počinom ministerstva ku zvyšovaniu spoločenského statusu zamestnancov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto prestížne morálne ocenenie prezentuje a vyzdvihuje prácu v sociálnej sfére a poukazuje na jej neustále väčšiu dôležitosť a nenahraditeľnosť. Sociálni pracovníci pomáhajú jednotlivcom, rodinám a komunitám, ktorí pomoc potrebujú pri riešení najrôznejších, neraz veľmi zložitých životných situácií a tým prispievajú k zlepšeniu ich života.

„Srdečne blahoželám oceneným, avšak tento deň je sviatkom všetkých 20-tisíc zamestnancov rezortu práce, ktorým aj touto cestou z celého srdca ďakujem. Práve vďaka vašej usilovnosti sme aj v minulom roku posunuli latku náročnosti v prospech tých, ktorí potrebujú našu pomoc,“ vyzdvihol Ján Richter.

„Rezort práce je pravdepodobne najťažší rezort vo vláde a preto chcem všetkým vám poďakovať a dať klobúk z hlavy dole pred vašou prácou. Gratulujem oceneným a držím palce, aby sa vám darilo aspoň tak, ako v roku 2016,“ zdôraznil predseda vlády Robert Fico.

Rezortné vyznamenania si z rúk ministra práce prevzali tieto osobnosti:

Zlatá medaila:

Ing. Dušan Muňko ( bývalý riaditeľ Sociálnej poisťovne)
Ing. Juraj Palacka (MPSVR SR)
Mgr. Soňa Petrovičová (Zariadenie sociálnych služieb KREATÍV Klasov)

Strieborná medaila:

Róbert Felber (Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči)
Ing. Milan Černický (Sociálna poisťovňa Banská Bystrica)
Ing. Alena Rokonalová (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa)
PhDr. Zuzana Drgoňová PhD. (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra)
Ing. Ľubomír Tomečko (Inšpektorát práce Prešov)

Bronzová medaila:

PhDr. Tomáš Šefranko (Stále zastúpenie SR v Bruseli)
Ing. Maroš Ikrényi (Inšpektorát práce Nitra)
MUDr. Ján Kohút (Sociálna poisťovňaBratislava)
Mgr. Iveta Duchoňová (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske)
Mgr. Hedviga Ďatelinková (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice)
Ing. Jozef Žiak (Technická inšpekcia, a.s.)
Bc. Jarmila Marešová (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad)

Ďakovné listy:

Mgr. Milan Biskup (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad)
Ing. Nataša Bardelčíková (Inšpektorát práce Banská Bystrica)
Agnesa Slaná (Sociálna poisťovňa - ústredie)
PhDr. Alžbeta Hámorníková (Sociálna poisťovňa Levice)
Helena Tóthová (Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyMichalovce)
Ing. Ľudovít Drozd (Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyGalanta)
Mgr. Agnesa Lalová (Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyBanská Štiavnica)
Daniela Moravčíková (Inštitút pre výskum práce a rodiny – personalistka)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk