Hlavné menu

22.02.2013

Minister odovzdal rezortné vyznamenania

Zlaté, strieborné, bronzové medaily a ďakovné listy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky si z rúk ministra Jána Richtera prevzalo 26 uznávaných osobností, ktoré sa svojou prácou a aktivitami podieľali na pozdvihnutí úrovne, ale aj samotného vnímania sociálnej práce.
 

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Práve tento deň považovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR za vhodnú príležitosť poďakovať zamestnancom rezortu za vynikajúce pracovné výsledky a udeliť im vyznamenania ako prestížne morálne ocenenie. Ich udeľovanie sa traduje už od roku 2009 a je počinom ministerstva k nevyhnutnému zvyšovaniu spoločenského statusu zamestnancov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. „Je pre mňa veľkou cťou, že dnes môžem odovzdať rezortné vyznamenania ľuďom, ktorí sú uznávanými autoritami v pôsobnosti rezortu a ktorých prácu si veľmi vážim a vysoko oceňujem. V ich zmýšľaní i v činoch sa spája múdrosť s ľudskosťou a životnými skúsenosťami,“ povedal minister Ján Richter.

Na slávnostnom stretnutí poctil prítomných svojou návštevou aj predseda vlády SR Robert Fico, ktorý vyjadril uznanie oceneným a zároveň im úprimne poblahoželal k prestížnemu morálnemu vyznamenaniu.

Zoznam ocenených

Zlatá medaila:

 • JUDr. Anna Aftanasová (ÚPSVAR Stará Ľubovňa)
 • JUDr. Mária Buchtová (zamestnanosť, MPSVR SR)
 • Mgr. Zuzana Labajová (Rehab. stred. pre zrakovo postihnutých, Levoča)
 • prof. doc. Ing. Peter Magvaši, CSc.
 • RNDr. Kamil Vajnorský
 • Ing. Viera Tomanová, PhD. (poslankyňa NR SR)

Strieborná medaila:

 • Ing. Ľudovít Cziria, CSc. (IVPR, výskum)
 • PhDr. Dušan Piršel (IPR Mokrohájska)
 • Ing. Jozef Gruchalák (ZMOS – odbor soc. vecí a rodiny Dolný Kubín)
 • Ing. Laurencia Jančurová (NIP)
 • Mgr. Pavol Vlček (Sociálna poisťovňa, riaditeľ pobočky vo Zvolene)

Bronzová medaila:

 • Mgr. Beáta Budayová (UPSVAR Nitra, soc. oblasť)
 • Ing. František Košč (IP BB)
 • PhDr. Eva Krajňáková, PhD. (soc. pracovník, priamo v teréne, Spišská Nová Ves)
 • Ing. Alena Masaryková (MPSVR SR, sekcia ekonomiky)
 • Janka Pavláková (MPSVR SR, odbor správy a prevádzky)

Ďakovné listy:

 • Ing. Jozef Raučina (IP Nitra)
 • Mgr. Melánia Hricová (UPSVAR Žiar nad Hronom)
 • Ing. Oľga Partlová (UPSVAR Senica)
 • MUDr. Anna Šruteková (Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava)
 • Ing. Hrabko Daniel (IP Prešov)
 • Mgr. Mária Kaľavská (UPSVAR Košice – zamestnanosť)
 • Mašľanyová Valéria (UPSVAR Michalovce)
 • PhDr. Andrea Vengrínová (UPSVAR Rimavská Sobota)
 • Jarmila Čechová (Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava)
 • PhDr. Zuzana Kršková (UPSVAR Dolný Kubín, zamestnanosť)
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk