Hlavné menu

16.04.2015

Minister na oslavách KOZ

Konfederácia odborových zväzov SR si pripomína štvrťstoročie svojej existencie. Za ten čas sa vyprofilovala na organizáciu nezávislú voči štátnym a samosprávnym orgánom, vyšším územným celkom, zamestnávateľom, ale aj politickým stranám a hnutiam.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v príhovore zdôraznil, že Konfederácia odborových zväzov patrí k najdôležitejším sociálnym partnerom a prijatím zákona o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni sa vytvoril účinný sociálny dialóg. Hospodárska a sociálna rada SR je významným poradným orgánom vlády a sociálnych partnerov. „Za úspech sociálneho dialógu považujeme okrem iného aj historicky najvyššie zvýšenie minimálnej mzdy z 352 na 380 eur. Týmto zvýšením o takmer 8 percent dosiahnu zamestnanci príjem nad hranicou rizika chudoby. Predpokladáme, že toto opatrenie ovplyvní viac ako pol milióna zamestnancov,“ dodal minister. Ďalej zdôraznil, že odborovej organizácií sme v Zákonníku práce vrátili prioritné postavenie medzi zástupcami zamestnávateľov a priznali jej právo na spolurozhodovanie v prípade, že u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia aj zamestnanecká rada.

Konfederácia odborových zväzov sa taktiež aktívne zapojila do projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií, ktorý môže pomôcť tisíckam Slovákov lepšie sa uplatniť na trhu práce u nás i v zahraničí. „Vytvorením sústavy kvalifikácií a referencovaním k Európskemu kvalifikačnému rámcu uľahčíme ľuďom uznávanie kvalifikácií v celej Európe. Pomôžeme tak zosúladiť potreby trhu. Obsah vzdelávania umožní ľuďom získať uznanie ich kvalifikácie, ktorú nadobudli praxou,“ spomenul Ján Richter. Odborárom zároveň poďakoval za dosiahnuté výsledky a úspechy, vďaka ktorým sa spoločne podarilo prispieť k upevneniu sociálnych istôt a dôstojných pracovných podmienok.

Premiér Robert Fico poukázal na politickú stabilitu Slovenska, ktorú oceňujú domáci aj zahraničí investori. „Dovolím si tvrdiť, že naša spolupráca je dnes na kvalitatívne najvyššej úrovni v histórii novodobej SR. Máme rovnaký pohľad na funkciu štandardného európskeho sociálneho modelu, kde sociálny dialóg je nenahraditeľný," povedal. Pripomenul tiež, že Slovensko, ako šiesta najviac otvorená ekonomika vo svete, vďaka sociálnemu dialógu zvládlo sociálne napätie počas krízových rokov, v čase vlády Smeru-SD.

Na oslavách 25. výročia Konfederácie odborových zväzov sa zúčastnili viaceré významné osobnosti, medzi nimi aj prezident SR Andrej Kiska, prvý podpredseda ZMOS Michal Sýkora, bývalý prezident KOZ SR Ivan Saktor a ďalší.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk