Hlavné menu

06.03.2013

Minister otvoril Národné dni kariéry

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter otvoril prestrihnutím pásky dvojdňový pracovný veľtrh pre mladých ľudí. Národné dni kariéry organizuje medzinárodná študentská organizácia AIESEC už po 18.-krát, a to nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach.
 

Minister Ján Richter s potešením prevzal záštitu nad veľtrhom a vyzdvihol jeho dôležitosť. „Podujatie, kde sa môžu firmy prezentovať a komunikovať priamo so záujemcami o prácu vítam a považujem za potrebné. Je to nielen obojstranne výhodné, ale iste i motivujúce,“ zdôraznil. Účastníkov veľtrhu informoval o pripravovaných projektoch na podporu zamestnávania mladých ľudí do 25 rokov. „Vítame Odporúčanie Európskej komisie Záruky pre mladých, s ktorého realizáciou sa počíta od roku 2014 a ktoré obsahuje „povinnosť“ členskej krajiny ponúknuť každému „neaktívnemu“ mladému človeku do štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení školskej dochádzky, jeden zo štyroch určených typov služieb: vzdelávanie, učňovskú (praktickú odbornú) prípravu, stáž alebo ponuku zamestnania.“ Ministerstvo v súčasnosti spolupracuje na projekte Národná sústava povolaní, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. „Zástupcovia zamestnávateľov si sadli za spoločný stôl a jasne zadefinovali, čo očakávajú od absolventov škôl v štruktúre vedomostí, zručností a všeobecných kompetencií. Tento krok je prelomovým z hľadiska komunikácie medzi trhom práce a vzdelávaním, nakoľko tu dochádza ku generálnej dohode na tom, na čo by malo vzdelávanie okrem výchovnej a všeobecno-vedomostnej zložky slúžiť,“ dodal Ján Richter. Mladým ľudom na záver poprial úspešný priebeh podujatia a veľa námetov pre ďalšiu tvorivú prácu a vzájomnú spoluprácu.

Národné Dni Kariéry sú najväčším veľtrhom pracovných príležitostí na Slovensku, ktorý je zameraný na študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl. Študentom a firmám ponúkajú celý komplex služieb, ktoré pomáhajú obom stranám zorientovať sa v súčasnej situácii na trhu práce.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk