Hlavné menu

27.11.2012

Minister oživil Sociálny čin roka

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter pokračuje v udeľovaní ocenenia Sociálny čin roka. Cena, ktorú ministerstvo udeľuje od roku 2003, sa už roky stretáva s priaznivým ohlasom a je motiváciou pre skvalitňovanie sociálnych služieb. „Po minuloročnej prestávke som sa rozhodol vrátiť k tradícii týchto podujatí a zorganizovať jeho ďalší ročník.
 

Prostredníctvom Sociálneho činu roka chceme zviditeľniť a podporiť aktivity pre starších ľudí zamerané na sociálne služby. Ich poskytovanie je pre občanov odkázaných na pomoc iných dnes už nevyhnutnosťou,“ zdôraznil minister. Aj práve preto sú tohtoročné ocenenia určené organizáciám, ktoré poskytujú služby a vykonávajú sociálnu prácu v prospech starších ľudí. Pri hodnotení subjektov sa prihliadalo predovšetkým na kreativitu, efektivitu a zameranie aktivít, ako aj na kvalitu sociálnej služby a jej vplyv na zlepšenie života seniorov. „Chcem vyjadriť osobné uznanie a obdiv všetkým, ktorí neľahkú prácu v oblasti sociálnych služieb vykonávajú. A to nielen štandardným spôsobom a prístupom, ale hľadajú aj nové možnosti, ktorými zabraňujú sociálnemu vylúčeniu seniorov zo spoločnosti, poskytujú im pomoc v rizikových a krízových situáciách pri porušovaní ich práv, organizujú rôzne spoločenské, kultúrne, vzdelávacie, športové, kreatívne aktivity,“ uviedol minister. Verí, že aktivity ocenených sa stanú motiváciou aj pre ďalšie zariadenia, mimovládne organizácie, obce a mestá, s cieľom zlepšovať kvalitu života ich obyvateľov.

Ocenenie „Sociálny čin roka 2012“ si z rúk ministra Jána Richtera prevzali zástupcovia týchto zariadení a združení:

Fórum pomoc starším – národná sieť Prievidza
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč
Radosť n. o. Zariadenie pre seniorov Výrava okr. Medzilaborce
Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov Janova Lehota.
„MÔJ DOMOV“ Topoľčany a Prašice, Zariadenie sociálnych služieb

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk