Hlavné menu

26.05.2016

Minister poďakoval zamestnávateľom

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter poďakoval Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR za dlhoročnú prácu pri ochrane a presadzovaní práv a záujmov svojich členov. Urobil tak na slávnostnom galavečere pri príležitosti 25. výročia jej vzniku.
 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike. Na prejav uznania si jej čelní predstavitelia prevzali z rúk Jána Richtera pamätnú medailu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

„Som rád, že ako najväčší reprezentant zamestnávateľov ste súčasťou tripartitného dialógu. Chcem sa vám poďakovať za aktívny a konštruktívny postoj k našim návrhom, ktorý významnou mierou prispieva ku kompromisným riešeniam. Zároveň ďakujem všetkým poctivým zamestnávateľom za to, že vytvárajú udržateľné, kvalitné a bezpečné pracovné miesta, adekvátne ohodnocujú svojich zamestnancov a odmietajú nelegálne zamestnávanie,“ povedal minister Richter. Členov asociácie ubezpečil, že pre vládu bude sociálny dialóg naďalej jedným z rozhodujúcich nástrojov pri tvorbe legislatívy vo všetkých oblastiach.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk