Hlavné menu

23.05.2019

Minister pokračoval v lobingu za sídlo ELA

Taliansko, Fínsko a Malta sú ďalšie krajiny, v ktorých sa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter uchádzal o podporu pre Slovensko v boji o sídlo Európskeho orgánu práce. Už o tri týždne o ňom rozhodnú ministri na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu.
 

Pracovný týždeň ministra Jána Richtera sa niesol v znamení návštev rezortných kolegov z krajín EÚ. Postupne sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva práce a sociálnych politík Talianska Claudiom Cominardim, s fínskym ministrom zamestnanosti Jari Lindströmom a s ministerkou pre európske záležitosti a rovnosť príležitostí Malty Helenou Dalli. Osobne im predstavil ponuku Slovenska na sídlo Európskeho orgánu práce v Bratislave. „Považujem za dôležité oboznámiť partnerov s našou kandidatúrou osobne. Nie je to iba o tom, čo ponúkame, ale aj o tom, prečo je pre nás dôležité, aby sme takúto agentúru mali u nás doma,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na rokovaniach preto vyzdvihol odborný profil, ktorým sa môže Slovensko v oblasti pracovnej mobility pochváliť. „Sami sme sa stretli s porušovaním legislatívy pri prijímaní zahraničných pracovníkov. Preto som v roku 2017 inicioval a hostil regionálne fórum ministrov V4, Rumunska a Srbska, na ktorom sme dohodli užšiu spoluprácu pri odhaľovaní nelegálnej práce. Máme za sebou aj náročné rokovania o spisoch týkajúcich sa mobility. Slovensko k nim pristupovalo nanajvýš konštruktívne a proeurópsky. Dovolím si povedať, že sme jasne preukázali schopnosť a záujem spájať. Myslím, že aj to je mimoriadne dôležité, najmä ak ide o inštitúciu, akou je ELA,“ zdôraznil Ján Richter.

Prezentácia obsahovala i detailné informácie o možnostiach, ktoré môže Bratislava ponúknuť budúcim zamestnancom agentúry. „V prípade úspechu Slovenska máme pre ELA už od októbra k dispozícii novú budovu v centre mesta, ktorá spĺňa všetky požadované technické parametre. Rovnako sme pripravení pomôcť zamestnancom pri etablovaní sa a máme čo ponúknuť aj ich rodinným príslušníkom. Či už sú to tisíce voľných pracovných miest v hlavnom meste, jasle, škôlky či školy s výučbou v cudzom jazyku a dostupná zdravotná starostlivosť,“ informoval minister.

Rezortní partneri vysoko ocenili pripravenosť Slovenska na európsku inštitúciu tohto formátu. Európsky orgán práce zhodne považujú za veľmi dôležitý pre spravodlivé fungovanie pracovnej mobility v rámci EÚ a ochranu zamestnancov. Očakávajú, že hostiteľská krajina bude mať v tejto oblasti aj odborné skúsenosti a bude napĺňať európske politiky.

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, predovšetkým pri spoločných inšpekciách. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi. O krajine, v ktorej bude nová inštitúcia sídliť, rozhodnú 13. júna 2019 ministri na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk