Hlavné menu

14.05.2019

Minister pokračuje v rokovaniach na podporu ELA v Bratislave

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter absolvoval v utorok, 14. mája 2019, ďalšie bilaterálne stretnutia v zahraničí. U rezortných kolegýň z Francúzska a zo Španielska sa uchádzal o podporu slovenskej kandidatúry v boji o sídlo Európskeho orgánu práce.
 

Záujem Slovenska uchádzať sa o sídlo novej európskej agentúry prezentoval minister Ján Richter svojim rezortným kolegyniam už na bilaterálnych rokovaniach počas zasadnutí Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti. Tentoraz navštívil španielsku štátnu tajomníčku pre oblasť zamestnanosti Yolandu Valdeolivas priamo v Madride a s francúzskou ministerkou práce Muriel Pénicaud rokoval v Paríži. „Považujem za dôležité oboznámiť svojich partnerov s našou ponukou aj osobne, aby som im následne mohol zodpovedať aj ich otázky. Pre Slovensko je získanie sídla Európskeho orgánu práce prioritou a pre podporu našej kandidatúry som pripravený urobiť maximum,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Na stretnutí preto predstavil kolegyniam ponuku Slovenska, ktorú ministerstvo oficiálne predložilo Európskej komisii 6. mája 2019, oveľa detailnejšie. Tá v sebe zahŕňa už aj návrh budovy na sídlo. „Som presvedčený, že spĺňame všetky kritériá pre zriadenie sídla takejto agentúry, či už je to geografická poloha Slovenska, technická pripravenosť a prístupnosť budovy, vzdelávanie, prístup na trh práce a sociálne zabezpečenie pre rodinných príslušníkov, ale aj kultúra alebo relax. Bratislava jednoducho má čo ponúknuť,“ vyzdvihol Ján Richter. Dodal, že pre zamestnancov agentúry vláda pripravuje asistenčnú službu, ktorá im pomôže s vybavovaním rôznych úradných záležitostí.

Rokovania s ministerkami hodnotí Ján Richter veľmi pozitívne, obe považujú našu ponuku za vysoko profesionálnu. Pre Španielsko je vznik Európskeho orgánu práce veľmi dôležitý a plánuje podporiť kandidáta, ktorý bude schopný naplniť ambície novej agentúry v zložitom celoeurópskom kontexte pracovnej mobility. Francúzsko zase vysoko oceňuje postoj Slovenska pri rokovaniach o smernici o vysielaní pracovníkov, kde sa aj vďaka nášmu prístupu podarilo nájsť kompromisné riešenie. „Pri týchto rokovaniach hrozilo rozdelenie EÚ na staré a nové členské štáty. Slovensko však pristupovalo k rokovaniam nanajvýš konštruktívne a jasne preukázalo schopnosť a záujem spájať. Myslím, že táto schopnosť je dôležitá, keď ide o inštitúciu akou je Európsky orgán práce,“ priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. O krajine, v ktorej bude nová inštitúcia sídliť, rozhodnú 13. júna 2019 ministri na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk