Hlavné menu

23.06.2017

Minister si pozrel výrobný závod Kia Motors Slovakia

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter navštívil výrobný závod Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom. Počas prehliadky sa oboznámil s výrobným procesom, modernými technológiami, pracovnými a bezpečnostnými podmienkami. Zároveň sa stretol aj s predsedom odborovej organizácie v závode.
 

Na stretnutí s vedením spoločnosti vyjadril minister poďakovanie za dobrý sociálny dialóg a spoluprácu s odbormi. „Oceňujem, že kolektívna zmluva, ktorú ste nedávno prijali, má najvyššie parametre v celej histórii fungovania podniku. Celkom iste uspokojila aj očakávania zamestnancov. Dáva garanciu a záruku pre stabilitu pracovnej sily aj pre budúce obdobia," povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

S prezidentom Kia Motors Slovakia Dae Sik Kimom diskutovali aj o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Spoločnosť pri hľadaní vhodných zamestnancov úzko spolupracuje nielen s úradmi práce, ale aj so zástupcami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Na 13 výberových konaní v okolí závodu pozvali viac ako 1 700 evidovaných nezamestnaných, pracovnú ponuku však prijalo iba sto z nich. „Som veľmi rád, že sa Kia snaží prioritne zamestnávať ľudí z úradov práce a nie zo zahraničia. Nezvolili rovnaký spôsob riešenia tohto problému ako niektoré firmy na západe Slovenska, ktoré považujú za jedinú možnosť dovoz pracovnej sily z takzvaných tretích krajín. Tu sme našli pochopenie prijímať v prvom rade našich evidovaných nezamestnaných,“ priblížil spoluprácu minister.

Pri obsadzovaní stoviek voľných pracovných miest plánuje v najbližších mesiacoch spolupracovať spoločnosť aj s úradmi práce vo vzdialenejších regiónoch Slovenska, napríklad v Kežmarku, v Lučenci a v Revúcej. „Tam, kde úrady práce evidujú väčšie počty ľudí, máme maximálny záujem vytvárať podmienky pre mobilitu. Vedenie spoločnosti ma informovalo, že pre zamestnancov zo vzdialenejších regiónov by chceli zabezpečovať ubytovanie,“ dodal Ján Richter. Zároveň informoval, že keď nebude možné obsadiť voľné pozície nezamestnanými z úradov práce, je pripravený baviť sa s vedením aj o súhlase na dovoz pracovnej sily z tzv. tretích krajín. Spoločnosť Kia Motors Slovakia je druhým najväčším zamestnávateľom v Žilinskom kraji a vláda má záujem s ňou otvorene komunikovať.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk