Hlavné menu

05.02.2021

Minister práce Milan Krajniak posiela do zariadení sociálnych služieb kyslíkové prístroje

Klientom v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí bojujú s ochorením COVID-19, pomôžu zlepšiť zdravotný stav kyslíkové prístroje. Sú ľahko ovládateľné a vďaka regulátoru ich možno nastavovať podľa individuálnych potrieb klientov.
 

Prvá dodávka kyslíkových koncentrátorov vrátane 3000 kusov spotrebného materiálu (hadičky a masky) dorazila na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) dnes v dopoludňajších hodinách. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo zabezpečiť 60 kusov kyslíkových generátorov pre našich klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Rozdistribuujeme ich rovnomerne po celom Slovensku a v závislosti od toho, v ktorom zariadení sociálnych služieb ich budú najviac potrebovať, tak sa budú prideľovať. Máme ich na prenájom, tzn. sú prakticky na neobmedzenú dobu počas celej doby pandémie, takže ich budeme môcť presúvať podľa potreby,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Prenájom jedného kyslíkového koncentrátora stojí rezort práce 2 eurá denne. Zariadenia sociálnych služieb si ich však budú môcť od vyššieho územného celku zapožičať bezodplatne. „Ak lekár, ktorý sa stará o chorého klienta v zariadení sociálnych služieb potvrdí, že klient potrebuje kyslík, zariadenie priamo požiada VÚC o prístroj a tá mu ho pridelí. V prípade, že budú niektorému kraju pre veľký záujem chýbať tieto kyslíkové zariadenia, vieme pružne reagovať a presunúť koncentrátor z iných vyšších územných celkov, prípadne ich poskytneme z našej ministerskej rezervy,“ vysvetlil riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR Ján Hudák.

Kyslíkový koncentrátor je prístroj, ktorý z okolitého vzduchu oddeľuje kyslík a v určitom prietoku ho dodáva v rôznych koncentráciách. Pozitívne ovplyvňuje dýchací systém, uľahčuje dýchanie a pomáha pri prekonávaní ťažších stavov ochorenia COVID-19. „Jeho výhoda spočíva v tom, že naň môžu byť naraz napojení až dvaja klienti a keďže je na kolieskach, v zariadení ho vedia presúvať z izby na izbu. Tým vedia počas jedného dňa pomôcť zlepšiť stav viacerým klientom v zariadení. Klienti s horším priebehom covidu tak nemusia byť hospitalizovaní v nemocnici, ale zostanú v prostredí, ktoré im je známe a cítia sa v ňom dobre,“ uzavrel minister práce Krajniak.

Koncentrátor je navrhnutý s ohľadom pre bezpečné a jednoduché použitie. Jeho obsluha nevyžaduje žiadne špeciálne školenie.

Za prenájom 60tich kusov kyslíkových koncentrátorov zaplatilo ministerstvo 24 000eur. Do konca mesiaca február MPSVR SR zabezpečí a rozdistribuuje ďalších 140 kyslíkových koncentrátorov v sume 34 000 eur.

K dnešnému dňu rezort práce spolu s odbormi sociálnych vecí všetkých samosprávnych krajov vykonali veľa systémových a operatívnych aktivít, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb reálne pomáhajú.

MPSVR SR od začiatku pandémie k 18.1.2021 poskytlo zariadeniam sociálnych služieb 11 163 399 ochranných rúšok, 529 279 chirurgických rukavíc, 306 377 respirátorov, 24 560 ochranných okuliarov, 373 885 ochranných oblekov, 368 150 návlekov na obuv, 6 766 ochranných štítov a 6 695 litrov dezinfekcie. Materiálna pomoc prekročila 15 miliónov eur.

Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia v zariadeniach, preplácame vitamín D3 a opakovane zabezpečujeme testovanie na COVID – 19.

Od prvej vlny pandémie môžu poskytovatelia sociálnych služieb žiadať aj o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Ministerstvo práce doteraz vyplatilo 199 žiadateľom pomoc vo výške 694 764 eur. Finančné prostriedky poskytnuté z tejto dotácie môžu použiť na nákup hygienických pomôcok, dezinfekcie, či zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova. Z dotácie môžu poskytovatelia sociálnych služieb vyplácať aj tzv. infekčný príspevok zamestnancovi.

MPSVR SR prijalo aj kroky, vďaka ktorým nemusia poskytovatelia sociálnych služieb vrátiť finančný príspevok za neobsadené miesta. Neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb ministerstvo považuje počas krízovej situácie za obsadené, vďaka čomu poskytovatelia nemusia finančný príspevok vrátiť.

V prípade, že je celé zariadenie sociálnych služieb v karanténe a zamestnanec nemôže ísť domov, pretože by mohol nakaziť svojich blízkych, zamestnávateľ mu zabezpečí náhradné ubytovanie, ktoré rezort práce preplatí.

Na mimoriadne odmeny pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb vyplatilo MPSVR SR dotáciu v sume 22 090 566 € pre 29 983 zamestnancov, rozpočtovým opatrením bolo poskytnutých 2 864 119 € štátnym CDR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk