Hlavné menu

02.06.2020

Minister práce pozval zástupcov seniorov do komisie

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak považuje zlepšenie podmienok pre seniorov za kľúčové. K členom odbornej komisie na riešenie zmien v dôchodkovom systéme sa preto pripoja aj zástupcovia seniorov z najväčších seniorských organizácií.
 

V utorok 2. júna sa na pôde rezortu práce uskutočnilo stretnutie zástupcov dvoch najsilnejších seniorských organizácií na Slovensku s ministrom práce Milanom Krajniakom. Za rokovací stôl si sadli predsedovia dvoch najsilnejších seniorských organizácii na Slovensku, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky, predseda Združenia kresťanských seniorov Peter Mach spolu s poslankyňou NR SR a podpredsedníčkou Výboru pre sociálne veci Petrou Krištúfkovou a Martinom Borguľom, splnomocnencom pre napĺňanie cieľov Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov seniorov.

Minister vyjadril seniorom veľké poďakovanie všetkým seniorom za to, ako sa zodpovedne správali počas koronakrízy. Aj vďaka ním vyzerá epidemiologická situácia na Slovensku tak priaznivo.

Jednou z priorít ministra je to, aby pracujúce deti mohli prispievať na dôchodky svojich rodičov, a to istou časťou svojich odvodov alebo inou formou. Mohlo by ísť o akúsi formu asignácie dane v prospech rodičov, venovanie časti odvodov rodičom alebo o daňovú úľavu, resp. daňový bonus.

„Išlo by o princíp troch grošov, kedy deti vracajú peniaze svojim rodičom za výchovu a takto im symbolický pomáhajú. Je veľmi dôležité, aby sme zvýšili dôchodok tým seniorom, ktorí sa podstatným spôsobom zaslúžili o to, že slovenská ekonomika rastie a rozvíja sa. Keď niekto prispieva na výchovu detí, tak potom by bolo prirodzené, aby mohol čerpať aj z toho tzv. tretieho groša, " hovorí minister o plánoch do budúcna.

Podľa jeho slov ale aj automatizácia a robotizácia bude mať významný vplyv na dôchodky. „Ak sa celému štátu darí aj vplyvom rastúcej miery automatizácie a robotizácie, tak prírastok blahobytu súvisiaci s rastom produktivity práce by mal byť aspoň čiastočným príspevkom do penzijného systému,“ vysvetľuje. Preto považuje za podstatné do ďalších rokov, aby sa rast produktivity práce prejavil v dôchodkovom systéme. Jedným zo zdrojov financovania dôchodkov by bol teda "istý prírastok blahobytu".

Minister na stretnutí s tými skôr narodenými neobišiel ani tému 13. dôchodkov. Zopakoval, že „verí, že 13.dôchodok bude tento rok vyplatený a, samozrejme, aj v ďalšom roku.“

Predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky považuje za dôležité veľkú ústretovosť a pochopenie seniorských tém zo strany ministerstva i ochotu ministra. „Problémov a otázok je veľa, ale vieme k ich riešeniu prispieť,“ zdôrazňuje. Podľa predsedu Združenia kresťanských seniorov Petra Macha pokladajú spravodlivosť v dôchodkovom systéme za jednu zo základných otázok, ktoré kresťanských seniorov zaujíma. "Vláda môže počítať s tým, že budeme aktívne spolupracovať, budeme hovoriť svoje názory. Keď porovnáme penzijný systém EÚ, máme určité rezervy, ktoré chceme dobehnúť," prízvukuje. Pri tejto príležitosti sa zároveň poďakoval za to, že sme špičkový štát ako zvládame koronakrízu.

Splnomocnenca a poslanca NR SR Martina Borguľu potešila vzájomná spolupráca so seniormi a ich stavovskými organizáciami. „Spolupráca sa začala. Práve súčasnými krokmi sa začína postupne prakticky napĺňať memorandum.“

Pripomíname, že k podpísaniu MEMORANDA O POROZUMENÍ A VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI prišlo 21. mája tohto roka. Predseda parlamentu Boris Kollár sa v ňom zaviazal podporovať medzigeneračnú solidaritu, ako aj súčasné a budúce benefity dôchodcov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk