Hlavné menu

14.06.2012

Minister práce Richter na rokovaní Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve

Základným východiskom činnosti vlády je v podmienkach trvalého sociálneho dialógu eliminovať vplyvy krízy a zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja Slovenska. Uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter počas svojho pondelňajšieho prejavu na 101. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce vo švajčiarskej Ženeve.
 

Základným východiskom činnosti vlády je v podmienkach trvalého sociálneho dialógu eliminovať vplyvy krízy a zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja Slovenska. Uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter počas svojho pondelňajšieho prejavu na 101. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce vo švajčiarskej Ženeve.

„Pre udržateľný rozvoj slovenskej spoločnosti a z toho plynúci rast kvality života sa upravia pravidlá sociálneho dialógu tak, aby bol funkčný aj na úrovni regiónov, odvetví a najmä podnikov a organizácií. Vláda vyvíja maximálne úsilie, aby prijímané zásadné opatrenia mali podporu u väčšiny obyvateľstva,“ skonštatoval Richter. Počas pracovného programu rokoval so svojím českým rezortným partnerom Jaromírom Drábekom o dôchodkovom systéme ako aj o problematike zamestnávania mladých a absolventov. Vzhľadom na aktuálnosť problému nastavenia kapitalizačných systémov sa zamerali najmä na realizáciu nastavenia II. piliera v podmienkach prostredia českej a slovenskej ekonomiky, v záujme udržateľnosti týchto systémov.

Obaja rezortní partneri skonštatovali, že okrem štandardných silných väzieb obe krajiny spájajú aj totožné problémy v oblastiach zamestnanosti a trhu práce.

Slovenská delegácia počas zasadnutia Generálnej konferencie MOP absolvovala aj viacero bilaterálnych stretnutí s ministrami práce Rakúska, Chorvátska a Poľska.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk