Hlavné menu

12.09.2012

Minister podporil našich paralympionikov v Londýne

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter podporil v Londýne našich paralympionikov. Svojou prítomnosťou povzbudil najmä slovenských stolných tenistov, ktorí získali dve zlaté paralympijské medaily, ako aj cyklistický tandem Vladislav Janovjak – Róbert Minošinka, ktorý v sobotu vyjazdil na okruhu Brands Hatch pre Slovensko bronz.
 

Minister práce poďakoval na záverečnom slávnostnom stretnutí na slovenskej ambasáde v Londýne našim paralympionikom a realizačnému tímu paralympijského výboru za skvelú reprezentáciu krajiny vo svete. Spolu s ostatnými športovcami vyslali do celého sveta jasný a mimoriadne silný odkaz svedčiaci o tom, že svojim aktívnym prístupom a pevnou vôľou ľudia dokážu preklenúť akékoľvek prekážky a znevýhodnenia, čím sa stali ľudskými, ale aj športovými vzormi pre milióny ľudí na celom svete.

Minister Ján Richter počas oficiálnej návštevy britských ostrovov rokoval aj so svojim rezortným kolegom, novým britským ministrom pre zamestnanosť, Markom Hobanom. Na bilaterálnom rokovaní si vymenili poznatky o situácii na trhu práce v oboch krajinách a skúsenosti z praxe v oblasti zamestnávania. Nielen Slovensko, ale aj Veľkú Britániu trápi vysoká nezamestnanosť mladých ľudí. Británia eviduje viac ako milión mladých do 24 rokov, ktorí sú bez práce. Ministerstvo pre zamestnanosť a dôchodky do ich integrácie na trh práce investuje cez projekty zamestnanosti približne 1 miliardu libier. Rovnako sa však starajú aj o starších ľudí. Briti sú toho názoru, že pracovať dlhšie má nielen pozitívny dopad na sporenie na dôchodok, ale aj na celú ekonomiku. Tvrdenie, že zamestnávanie starých ľudí berie prácu mladým považujú za zavádzajúce. Zamestnávatelia preto vo Veľkej Británii už nemôžu poslať zamestnanca do dôchodku len preto, že má 65 rokov.

Obaja ministri diskutovali aj o jednotlivých nástrojoch aktívnej politiky trhu práce v Británii aj na Slovensku a ich aktuálnej efektivite, ktorá sa aj vplyvom svetovej krízy a zvýšením nezamestnanosti významne menila. Rovnako sa priebežne mení aj dopyt v jednotlivých odvetviach hospodárstva, čo kladie nároky na zmenu vo vzdelávacích systémoch, ako aj v programoch prípravy na povolania. Zhodli sa na potrebe budúcej komunikácie oboch ministerstiev pri analyzovaní efektivity nových projektov a nástrojov služieb zamestnanosti v praxi. Britské ministerstvo naštartovalo realizáciu nových projektov na začiatku roku 2012. Slovenská strana poinformuje o aplikácií projektov smerujúcich k vzniku nových pracovných miest, k zamestnaniu najmä mladých uchádzačov cez OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia ESF v závere tohto roka. Minister Ján Richter oboznámil britského partnera aj s plánovanými zmenami v službách zamestnanosti, s účinnosťou od 2. štvrťroku 2013, pričom priebežné vyhodnotenie efektivity bude vedieť slovenská strana poskytnúť až po uplynutí niekoľkomesačnej aplikačnej praxe.


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk