Hlavné menu

11.03.2019

Minister prezentoval kandidatúru na ELA v Chorvátsku

Ďalšie stretnutie na podporu kandidatúry Slovenska v boji o sídlo Európskeho orgánu práce absolvoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v Chorvátsku. So svojím rezortným kolegom ministrom práce a dôchodkového systému Markom Pavićom hovorili aj o blížiacom sa predsedníctve Chorvátska v Rade EÚ v prvom polroku 2020.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prezentoval ponuku Slovenska na sídlo Európskeho orgánu práce v Bratislave už aj svojmu chorvátskemu kolegovi. Za jednu z našich výhod považuje, že sme jednou z 5 krajín bez sídla európskej inštitúcie. „V EÚ silnie politické povedomie o potrebe vyváženejších rozhodnutí pokiaľ ide o geografické rozmiestnenie agentúr, čo viackrát potvrdili lídri Únie vo svojich záveroch. Táto potreba rezonuje o to viac, že inštitúcie z Veľkej Británie budú premiestnené do členských štátov, ktoré už agentúry hostia,“ povedal na stretnutí Ján Richter.

Najmladší členský štát EÚ považuje novovznikajúcu európsku agentúru za veľmi dôležitú. Chorvátsky minister práce a dôchodkového systému Marko Pavić očakáva, že v otázkach mobility pracovnej sily pomôže riešiť rôzne problémy. Zdôraznil, že Slovensko je na kandidatúru veľmi dobre pripravené.

Na stretnutí ministri hovorili aj o blížiacom sa predsedníctve Chorvátska v Rade EÚ v prvom polroku 2020. Minister Marko Pavić sa zaujímal o naše skúsenosti s prípravou a priebehom slovenského predsedníctva. Dohodli sa preto na ďalšej výmene informácií v tejto oblasti.

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk