Hlavné menu

03.12.2019

Minister prezentoval priestory Európskeho orgánu práce

Európsky orgán práce už má k dispozícii priestory pre svoju činnosť v Bratislave. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ich prezentoval generálnemu riaditeľovi Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Joostovi Korteovi. Pozreli si ich aj členovia správnej rady ELA.
 

Budova sídla Európskeho orgánu práce na Landererovej 12 sa pripravuje na príchod jej zamestnancov. Aktuálne sa finalizujú priestory podľa požiadaviek agentúry a nájomná zmluva. „Máme záujem, aby boli všetky zmluvné vzťahy zrealizované do konca tohto roka a mohol si priestory prevziať ich nový nájomca Európsky orgán práce. Od momentu, keď sme 13. júna získali dostatočnú podporu 15 krajín v boji o novú európsku agentúru, robíme všetko preto, aby mohla agentúra vykonávať svoju činnosť v Bratislave čo najskôr,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Rýchlosť celého procesu výberu aj prípravy sídla pre Európsky orgán práce vysoko vyzdvihol aj generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Joost Korte. „Som veľmi rád, že Európsky orgán práce bude sídliť práve v Bratislave a vysoko oceňujem spoluprácu s pánom ministrom a celým jeho tímom pri príprave sídla pre túto agentúru. Myslím, že sme tu ešte nemali agentúru, ktorá by bola zriadená tak rýchlo. Legislatívny návrh na jej zriadenie bol ohlásený v marci 2018 a na konci roka 2019 už máme schválenú legislatívu, vybrané sídlo a dnes už sme aj priamo v priestoroch, v ktorých bude agentúra sídliť,“ hovorí Joost Korte.

Hlavným poslaním agentúry je zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, predovšetkým pri spoločných inšpekciách. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi. „Je to orgán, ktorý má perspektívu a budúcnosť aj vzhľadom na to, že 1,4 milióna Európanov dochádza za prácou do iného členského štátu a máme tu 2,8 milióna vyslaní na dočasné vykonávanie služieb v inom členskom štáte. Pre nich všetkých tu bude Európsky orgán práce a ja som veľmi rád, že práve takúto agentúru máme v Bratislave," dodal minister práce Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk