Hlavné menu

20.03.2017

Minister prijal francúzskeho veľvyslanca v SR

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Leonziho. Stretnutiu dominovali najmä otázky trhu práce a vysoko aktuálna téma podpory Európskeho piliera sociálnych práv. Obidvaja sa zhodli na prehĺbení spolupráce krajín hlavne v sociálnej oblasti.
 

Francúzske firmy, ktoré pôsobia na Slovensku, vytvárajú približne 30-tisíc pracovných miest. Minister Ján Richter oceňuje, že francúzsky zamestnávatelia kladú dôraz na sociálny dialóg. „Obzvlášť si vážim komunikáciu firiem s odborárskymi organizáciami, ktorá vedie k zlepšovaniu postavenia zamestnancov a je predpokladom k zmieru na pracovisku, čo je naozaj veľmi dôležité,“ povedal. Veľvyslanca informoval, že ministerstvo je naďalej pripravené zamestnávateľom kedykoľvek podať pomocnú ruku pri hľadaní vhodných zamestnancov.

Francúzsky veľvyslanec takúto pomoc od štátu víta, podľa jeho slov plánujú viaceré firmy na Slovensku nové investície, ktoré prinesú ďalšie pracovné miesta. „Od našich investorov vieme, že slovenská ekonomika smeruje k zvyšovaniu kvalitatívnej konkurencie schopnosti v podobe rozvoja inovácií a digitalizácie, a práve v tom tkvie budúcnosť EÚ. To je ďalší tromf, ktorý má vaša krajina v rukách“ vyzdvihol Christophe Leonzi.

Minister práce a francúzsky veľvyslanec sa zhodli, že vzťahy medzi krajinami sú bezproblémové, spoluprácu chcú prehĺbiť najmä v otázkach sociálnych práv či mobility. Obidve krajiny sa totiž zhodujú na potrebe vytvorenia Európskeho piliera sociálnych práv. Právo na dôstojnú prácu, primeranú sociálnu ochranu, ako aj právo na prístup k celoživotnému vzdelávaniu patria k oblastiam, ktoré by mali spoludefinovať budúcu podobu európskej integrácie. Slovensko ich zároveň považuje za kľúčové pre obnovenie dôvery občanov voči inštitúciám a projektu Európskej únie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk