Hlavné menu

22.05.2017

Minister prijal zástupkyňu Úradu Vysokého komisára OSN

Minister Ján Richter prijal regionálnu zástupkyňu Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov pre strednú Európu Monserrat Feixas Vihé. Diskutovali o pripravovanom programe pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktívne spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR na príprave Štátneho integračného programu pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou. Ten rieši tri kľúčové oblasti – bývanie, vzdelávanie a zamestnanie. Rezort sa zameriava najmä na oblasť prístupu týchto osôb na trh práce a sociálnu pomoc. „V súčasnosti sme plne pripravení pomáhať maloletým bez sprievodu. Vyčlenili sme pre nich tri bývalé detské domovy s odborným personálom,“ informoval Montserrat Feixas Vihé minister Ján Richter. Zároveň pripomenul, že Slovensko je pre migrantov hlavne tranzitnou krajinou, tak ako aj ostatné štáty Vyšehradskej štvorky.

Regionálna zástupkyňa Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov pre strednú Európu vysoko ocenila prístup ministerstva pri poskytovaní pomoci maloletým bez sprievodu. Úrad zaznamenáva po celom svete nárast detí, ktoré utekajú samé. Slovensko by rada videla ako modelový príklad integrácie. „Vaša krajina je v dobrej ekonomickej kondícii, darí sa aj trhu práce. Navyše, je veľmi dobré, že Slovensko považuje v rámci svojej integračnej politiky za kľúčovú spoluprácu so samosprávami, mestami a obcami,“ povedala Montserrat Feixas Vihé.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk