Hlavné menu

11.10.2012

Vianočné príspevky k dôchodkom sa vyplatia aj tento rok

Ministerstvo práce počíta aj tento rok s vyplatením vianočného príspevku k dôchodku. Dôchodcovia oň nemusia požiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky, uistil minister práce Ján Richter na Celoslovenskom stretnutí seniorov.
 

Na prilepšenie sa môžu tešiť poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného, sociálneho, vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku, ktorých výška nepresahuje 471,60 eur.

Celoslovenské stretnutie seniorov, ktoré sa tento rok konalo 11. októbra na pôde ministerstva práce zorganizovala pri príležitosti Medzinárodného dňa starších Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) v spolupráci s rezortom. Rok 2012 bol v Európe vyhlásený za Rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.

Základným cieľom sociálnej politiky vlády SR je podľa ministra Richtera vytváranie takého legislatívneho rámca a prijímania opatrení, ktoré zabezpečia udržanie a rozvoj ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a zdrojov smerujúcich k zabezpečeniu dôstojnej životnej úrovne každého človeka a teda aj starších ľudí – našich seniorov.

Minister prítomných informoval o zmenách najmä v dôchodkovom zabezpečení. „Prostredníctvom pevnej sumy zavádzame solidaritu medzi poberateľmi dôchodkov s podpriemernými dôchodkami a nadpriemernými dôchodkami,“ priblížil minister. Staroba je podľa jeho slov jednou z etáp ľudského života, ktorú možno prežiť spokojne a aktívne. Aby však nebola len o sedení doma a nariekaní nad chorobami, ministerstvo práce každoročne finančne prostredníctvom Jednoty dôchodcov Slovenska a Konfederácie odborových zväzov prispieva na rekreácie dôchodcov. V tomto roku poskytlo na rekondičné aktivity pre viac ako 10 500 seniorov dotáciu v celkovej sume 525 tisíc eur.

Minister na záver príhovoru zaželal dôchodcom veľa síl a energie pri napĺňaní ich predsavzatí a veľa úspechov pri aktivitách v prospech seba a spoločnosti. Prítomným sa prihovorili aj predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky, prezident KOZ SR Miroslav Gazdík, prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová a poradca ministra práce a bývalý predseda JDS Karol Vajnorský. V rámci kultúrneho programu vystúpil folklórny súbor Radosť. Viac ako desiatka šťastlivcov si odnášala z tomboly symbolické ceny a všetci ostatní príjemné dojmy z vydareného podujatia.

Na Slovensku žije približne 960 tisíc starobných dôchodcov a spolu s poberateľmi dôchodkov iných foriem tento počet dosahuje 1,3 milióna občanov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk