Hlavné menu

20.02.2017

Minister Richter prijal nového talianskeho veľvyslanca

Minister Ján Richter prijal na prvej zdvorilostnej návšteve nového veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku Gabriele Meucciho. Diskutovali najmä o vzájomnej spolupráci a podmienkach na slovenskom trhu práce.
 

Na Slovensku pôsobí približne 400 talianskych firiem, v ktorých pracuje okolo 25-tisíc zamestnancov. Talianske investície smerujú predovšetkým do finančníctva a bankovníctva, energetiky, strojárstva či automobilového priemyslu. Minister Ján Richter tieto investície víta. Veľvyslanca však zároveň upozornil aj na viaceré porušenia, ktoré opakovane zistili inšpektori v talianskej odevnej firme I.C.A., s.r.o. vo Svidníku. „Inšpektorát práce trikrát po sebe zaznamenal nedostatky pri vyplácaní minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce. Ak by inšpektori zistili ďalšie porušenia, pokuta by už mohla byť pre firmu likvidačná, a to nechceme, keďže pôsobí v regióne s naozaj vysokou nezamestnanosťou,“ informoval minister veľvyslanca. Zároveň ho požiadal o prípadnú komunikáciu so zamestnávateľom, aby sa tieto problémy čo najskôr vyriešili.

Veľvyslanec sa stotožnil s názorom, že každá firma bez ohľadu na národnosť vlastníka musí rešpektovať zákony a ministrovi prisľúbil pomoc. Zároveň vyzdvihol bezproblémovú spoluprácu obidvoch krajín. Informoval tiež, že v posledných mesiacoch na Slovensko prichádzajú pracovať stovky mladých Talianov, z čoho má radosť, pretože vnútorná mobilita je podľa neho potrebná.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk