Hlavné menu

03.06.2019

Minister Richter rokoval o ELA v Estónsku

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter navštívil estónskeho ministra sociálnych vecí Tanela Kiika. V Taline sa uchádzal o podporu slovenskej kandidatúry v boji o sídlo Európskeho orgánu práce. Podľa ministra Kiika je Bratislava na hosťovanie takejto agentúry plne pripravená.
 

Estónsky minister je ďalším v poradí, ktorému Ján Richter osobne predstavil oficiálnu ponuku Slovenska na zriadenie sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave. „Našu kandidatúru považujem za prioritu a preto ju svojim partnerom chcem predstaviť osobne, aby som im následne mohol zodpovedať aj ich otázky. Navyše, pán Kiik je vo funkcii ministra iba od konca apríla, o to bola táto cesta dôležitejšia,“ povedal po stretnutí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Rezortnému kolegovi z Estónska prezentoval, čo Slovensko pre novú agentúru ponúka. „Máme k dispozícii modernú budovu v centre mesta, ktorá spĺňa prísne technické požiadavky definované Európskou komisiou. Pre zamestnancov agentúry pripravujeme asistenčnú službu, ktorá im pomôže s vybavovaním rôznych úradných záležitostí. Nemusia sa báť ani o svojich rodinných príslušníkov. Bratislava pre nich ponúka množstvo pracovných príležitostí, aj možností pre vzdelávanie či dostupnú starostlivosť pre najmenšie deti,“ informoval minister Richter. Zároveň zdôvodnil, prečo máme o sídlo tejto inštitúcie záujem. „Hlavným impulzom je odborný profil, ktorým sa môžeme v oblasti pracovnej mobility pochváliť. Náš záujem je však nepochybne spojený aj s ambíciou Slovenska stať sa členom Únie so všetkými skúsenosťami a atribútmi, ktoré k tomu patria. Najmä ak dôvera Slovákov v Európsku úniu je pomerne vysoká," dodal. Slovensko je totiž jedinou krajinou z veľkej vlny rozširovania EÚ v roku 2004, ktorá je členom eurozóny aj Schengenu, bez európskej agentúry či inštitúcie na svojom území.

Estónsky minister si pred stretnutím ponuku Slovenska dôkladne preštudoval. Bratislava je podľa neho na hosťovanie takejto agentúry plne pripravená. Pri hlasovaní bude Estónsko prihliadať najmä na geografickú polohu a rovnováhu. Nová inštitúcia by podľa ministra Kiika mala sídliť v krajine, ktorá ešte nehostí európsku agentúru.

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, predovšetkým pri spoločných inšpekciách. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi. O krajine, v ktorej bude nová inštitúcia sídliť, rozhodnú 13. júna 2019 ministri na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk