Hlavné menu

31.03.2017

Minister Richter rokoval s ministrom zdravotníctva

Minister Ján Richter na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny privítal ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Pozornosť zamerali na viacero tém, ktoré sú prienikové medzi oboma rezortmi, predovšetkým na oblasť sociálnych služieb a medicínskych úkonov v nich, ďalej na resocializáciu a napokon sa venovali aj jednotnej lekárskej posudkovej činnosti.
 

Ján Richter informoval Tomáša Druckera o svojej ambícii vytvoriť materiálne a personálne podmienky pre vznik dvoch nových štátnych resocializačných zariadení. Hlavnou úlohou je mladých ľudí po vyliečení zaradiť do bežného života. Rozhodovať o umiestnení neplnoletých do resocializačného strediska bude súd tak, ako je to doteraz. Súd bude musieť viac brať do úvahy medicínske stanovisko, konkrétne vyjadrenie psychiatra. Skôr ako deti pôjdu do resocializačných centier, musia prejsť diagnostikou a relevantnou liečbou. „ Chceme na to dávať väčší pozor, doteraz sa to nie vždy dodržiavalo,“ skonštatoval Ján Richter. Predstava oboch ministrov je, aby sa drogovo závislé deti liečili prioritne v štátnych zdravotníckych zariadeniach v Pezinku a v Košiciach. „ Momentálne sa tam liečia pacienti s rôznymi poruchami. Zisťujeme, o koľko je potrebné rozšíriť lôžka,“ povedal minister zdravotníctva.

Nie každé drogovo závislé dieťa však musí bezpodmienečne skončiť v resocializačnom centre, mnohým postačí ambulantná alebo ústavná liečba zo závislosti.

Šéfovia rezortov diskutovali aj o medicínskych úkonoch realizovaných v zariadeniach sociálnych služieb a uhrádzaných zdravotnou poisťovňou. Je maximálny záujem nájsť riešenie a rozanalyzovať doterajšie opatrenia. To znamená, či ponechať doterajších 9 preplácaných úkonov alebo ich rozšíriť. Jeden z návrhov však je, aby priamo v týchto sociálnych zariadeniach bol zazmluvnený zdravotnícky personál, ktorý by ich realizoval. O možnostiach budú ministri ešte rokovať.

Rezortní ministri sa taktiež venovali téme zmien v lekárskej posudkovej činnosti, pretože je nevyhnutné prehodnotiť doterajší systém a nanovo nastaviť jej fungovanie. „Uvedomujeme si, že toto nie je otázkou nejakého operatívneho riešenia, ale systémovej prípravy zmien, jednak z hľadiska ľudských zdrojov, ale aj možných úvah o novej inštitúcii,“ uviedol Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk