Hlavné menu

27.02.2018

Minister rokoval so zástupcami Slovenského živnostenského zväzu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal zástupcov Slovenského živnostenského zväzu. Diskutovali najmä o možnosti zastúpenia živnostníkov pri sociálnom dialógu, napr. v Sektorových radách, ktoré sú dôležitým prvkom pri tvorbe Národnej sústavy kvalifikácií a Národnej sústavy povolaní.
 

Sektorové rady monitorujú potreby trhu práce v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva a prenášajú ich do systému celoživotného vzdelávania. Rovnako analyzujú povolania pre potreby kvalifikácií. Minister Ján Richter si vie predstaviť, že živnostníci v nich budú mať svojich zástupcov, keďže sú neoddeliteľnou súčasťou trhu práce.

Prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik otvoril aj otázku odvodových povinností samostatne zárobkovo činných osôb. V praxi sa stretávajú s tým, že niektorí živnostníci po ukončení živnosti zistia, že si neplatili odvody na dôchodkové poistenie a majú nízke penzie. Ministerstvo na tieto skutočnosti už upozorňovalo veľakrát, zväzu odporučilo realizáciu kampane k odvodovým povinnostiam živnostníkov. Zároveň je pripravené s nimi kedykoľvek hovoriť o ich požiadavkách.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk