Hlavné menu

29.01.2014

Minister rokoval s Úniou miest o hmotnej núdzi

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval s prezidentom Únie miest Slovenska Milanom Ftáčnikom o praktických otázkach súvisiacich s účinnosťou novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
 

Na rokovaní sa diskutovalo o viacerých technických a organizačných súvislostiach, ktoré členským mestám Únie miest pomôžu v rýchlej a efektívnej aplikácii zásadných zmien sociálneho systému. Od začiatku tohto roka je dávka v hmotnej núdzi podmienená aktivizáciou jej poberateľov vo verejnom záujme v rozsahu 32 hodín mesačne. Kľúčovou úlohou samospráv je určiť, aké typy prác a v ktorých lokalitách je potrebné vykonávať.

Pozornosť upriamili na špecifiká organizácie aktivačných činností vo väčších členských mestách Únie miest. S ohľadom na počet aktivovaných občanov, rozsah ponúkaných činností a ich poskytovateľov, ako aj ich rozlohu, je potrebná precízna koordinácia a komunikácia samosprávy a aktivačných centier na viacerých úrovniach. Do úvahy prichádza aj možnosť vytvorenia funkcie pomocného koordinátora z radov uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce, ktorí žijú v danej lokalite.

Prezident Únie miest Milan Ftáčnik ocenil široký rozsah možných činností na realizáciu aktivácie, ktoré zohľadňujú rôznu kvalifikáciu a preferencie aktivovaných. Tí sa môžu zapojiť nielen do prác ako odpratávanie snehu alebo čistenie verejných plôch. Aktivovať sa môžu napr. aj v kultúre, školstve, či v sociálnych službách, kde môže zohrať dôležitú úlohu aj ponuka dobrovoľníckych činností zo strany neziskových organizácií. Zmienil aj potrebu, resp. možnosť zapojenia bezdomovcov do tohto programu.

Minister Ján Richter na rokovaní pripomenul, že hlavným nositeľom zodpovednosti za každodennú organizáciu a kontrolu prác sú samotné úrady práce a ich aktivačné centrá s 840 koordinátormi. Ich úlohou je minimalizovať personálne a technické náklady vyplývajúce z novej úlohy pre mestá a obce na Slovensku.

Aktéri diskusie sa zhodli na potrebe priebežných stretnutí, ktorých účelom bude vyhodnocovanie rozbehovej fázy uplatňovania zmien v praxi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk