Hlavné menu

25.06.2015

Minister na sneme Jednoty dôchodcov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa spolu s premiérom Robertom Ficom a ministrom zdravotníctva Viliamom Čislákom zúčastnil na X. celoslovenskom sneme Jednoty dôchodcov na Slovensku.
 

Vo svojom príhovore ocenil dobrú spoluprácu s predstaviteľmi dôchodcovských organizácií pri hľadaní spoločných riešení problémov, pretože ich pripomienky či návrhy sú cenným vodítkom pri príprave materiálov. Ministerstvo ich aj v tomto roku pripravilo hneď niekoľko. „Jedným z opatrení, ktoré majú za cieľ znížiť riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia seniorov, je zavedenie minimálneho dôchodku. Desaťtisícom dôchodcov, ktorí si počas svojho aktívneho života odvádzali poistné, sa od prvého júla citeľne zvýši každomesačný príjem,“ uviedol minister Ján Richter.

Ďalším významným krokom je, že dôchodcovia s nižšími penziami dostanú aj tento rok k vianočnému príspevku navyše 12,74 eura. „Aj v tomto roku navrhujeme jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku pre tých, ktorých dôchodkový príjem nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima, teda 396,18 eura. Dôchodcovia s najnižšími dôchodkami si tak prilepšia až o 100 eur,“ zdôraznil minister.

Dôchodcov poinformoval aj o najnovšej iniciatíve ministerstva, ktorou sa riešia problémy vdovských a vdoveckých dôchodkov. Zdôraznil, že ministerstvo počas celého roka pozorne sleduje potreby starších ľudí a hľadá stále nové možnosti, ako im uľahčiť starnutie.

Účastníci rokovania zhodnotili plnenie programu z predchádzajúceho snemu a prijali nové ciele pre najbližšie 3-ročné obdobie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk