Hlavné menu

07.02.2018

Minister sa stretol s odchádzajúcim srbským veľvyslancom

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter prijal veľvyslanca Srbskej republiky v SR Šani Dermaka, ktorý tento mesiac končí na svojom poste. Obidvaja vyzdvihli bezproblémovú komunikáciu krajín a plánujú v nej pokračovať aj po výmene veľvyslanca.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR komunikovalo s Veľvyslanectvom Srbskej republiky v SR najmä otázky zamestnávania srbských občanov na Slovensku. Práve tam sa ukazuje, že je potrebná užšia spolupráca. „Chcem sa poďakovať odchádzajúcemu veľvyslancovi za promptnú súčinnosť pri riešení problémov, ktoré sa týkajú najmä odhaľovania nekalých praktík pri zamestnávaní aj srbských občanov. Vďaka intenzívnejšej spolupráci kompetentných úradov vieme rýchlejšie reagovať na prípady nelegálneho zamestnávania a zabezpečiť občanom Srbskej republiky adekvátne pracovné podmienky na Slovensku,“ hovorí minister Ján Richter.

Výsledkom spolupráce je aj informačný leták pre Srbov, ktoré pripravilo slovenské ministerstvo práce a jeho distribúciu zabezpečuje v spolupráci so srbským ministerstvom a veľvyslanectvom. Obsahuje užitočné informácie o možnostiach vykonávania práce na Slovensku, o pracovno-právnych nárokoch, ako aj o sociálnom zabezpečení. Na základe informácií môže zahraničný zamestnanec zistiť, či u nás pracuje legálne alebo je na našom území protizákonne. „Veľmi oceňujem aktivitu ministerstva, pretože takto dostanú naši občania všetky potrebné informácie o pobyte a o práci na Slovensku. Tieto informácie máme zverejnené aj na našej webovej stránke, aby sa dostali k čo najširšiemu okruhu ľudí,“ vyzdvihol prínos veľvyslanec Srbskej republiky v SR Šani Dermaku. Zároveň sa poďakoval ministrovi Jánovi Richterovi za ochotu vždy riešiť problémy v danom okamihu.

Na stretnutí sa zhodli, že je potrebné v takejto spolupráci pokračovať aj v ďalších rokoch, keďže obe krajiny sú si blízke a v Srbsku žije početná komunita Slovákov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk