Hlavné menu

16.11.2017

Minister sa stretol so seniormi

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter aj tento rok zavítal medzi seniorov na tradičné celoslovenské stretnutie seniorov. Koná sa každoročne pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a je vyjadrením úcty, vďaky a pozornosti tým skôr narodeným. Na tohtoročné stretnutie do Bratislavy prišlo vyše 350 seniorov z celého Slovenska, z ktorých si dvanásti odniesli ocenenie ministra – ďakovný list za vynikajúce výsledky.
 

Minister vo svojom príhovore ocenil prácu seniorských združení, ktoré pracujú po celom Slovensku, na regionálnej i miestnej úrovni. Ich pôsobenie je nenahraditeľné, nakoľko upozorňujú na aktuálne problémy seniorov. „Som toho názoru, že našu pozornosť je potrebné venovať starším po celý rok. Starostlivosť o starších ľudí má vláda na zreteli už roky. Dôležitosť a záujem o túto generáciu deklarujeme aj legislatívnymi zmenami a opatreniami pre zlepšenie kvality života seniorov,“ zdôraznil minister. Poukázal pritom na fakt, že staršia generácia je pre nás nenahraditeľným zdrojom hodnôt, skúsenosti a poznania, je preto našou povinnosťou si ju vážiť a chrániť.

Na stretnutí hovoril predovšetkým o legislatívnych krokoch, ktoré vláda prijíma v prospech seniorskej generácie. Či už ide o valorizáciu dôchodkov, riešenie problému so starodôchodcami, pomoc pracujúcim dôchodcom a možnosťou neplatiť odvody do výšky 200 eur, ale aj zavedenie minimálneho dôchodku, ktorý prispieva k zvýšeniu životnej úrovne dôchodcov s nízkymi dôchodkami. Aktuálne spomenul vyplácanie vianočného príspevku a príplatku k nemu. „Dôchodcovia s najnižšími dôchodkami si naďalej zaslúžia pozornosť a zvýšenie ich reálnych príjmov aj vďaka vianočnému príspevku. Počet osôb s nárokom na vianočný príspevok sa v roku 2017 odhaduje na úrovni cca 1,2 mil. osôb. V porovnaní s rokom 2016 sa predpokladá zvýšenie počtu poberateľov o približne 17 tisíc,“ zdôraznil.

Za mimoriadne dôležité považuje ďalšie pripravované zmeny rezortu. Ide o zastropovanie veku odchodu do dôchodku a možnosť poberania preddôchodku, ako aj ďalšie skvalitnenie sociálnych služieb a riešenie platového ocenenia ľudí, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych. „Od roku 2017 sa zvýšila samotná výška peňažného príspevku na opatrovanie v závislosti od počtu opatrovaných a rozsahu opatrovania, čo predstavuje reálne prilepšenie o 27,10 eura mesačne. Došlo aj k zvýšeniu ochrany príjmu opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, zo súčasného 1,4 násobku sumy životného minima (277,312 eura) na 1,7 násobok (336,753 eura), čo je navýšenie o 59,44 eura. Budúci rok plánujeme ďalšie významné zmeny, vrátane zvýšenia opatrovateľského príspevku až na úroveň minimálnej mzdy,“ podčiarkol.

Stretnutie zorganizoval rezort práce v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku za účasti seniorov z rôznych regiónov Slovenska a z viacerých organizácií. Okrem zástupcov JDS pozvanie prijali aj zástupcovia Združenia kresťanských dôchodcov, občianskeho združenia Fórum na pomoc starším, dôchodcovia – bývalí zamestnanci ministerstva, ale aj štátny tajomník rezortu Ivan Švejna a generálny tajomník služobného úradu ministerstva Jozef Vančo a ďalší. Súčasťou podujatia bol i kultúrny program.

FOTO: TASR

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk