Hlavné menu

20.04.2017

Minister udelil podnikateľom medailu

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory odovzdal minister Ján Richter jej predsedovi Petrovi Mihókovi pamätnú medailu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Urobil tak na zhromaždení delegátov komory v Bratislave.
 

Pamätnú medailu udelil minister SOPK za dlhoročnú úspešnú prácu pri rozvoji podnikania na Slovensku, za významný prínos pri ochrane a presadzovaní podnikateľských a obchodných práv a záujmov svojich členov, či za podporu záujmov podnikateľskej sféry voči medzinárodným organizáciám. „Slovenská obchodná a priemyselná komora od svojho vzniku presadzuje a podporuje rastovú koncepciu rozvoja slovenskej ekonomiky. V tejto oblasti vyvinula mnohé aktivity, ktorých cieľom bolo formulovať a prezentovať všeobecné ekonomické záujmy, podporovať otvorenú, dynamickú a konkurencieschopnú ekonomiku umožňujúcu slobodný rozvoj podnikania,“ vyzdvihol pri tejto príležitosti minister práce Ján Richter.

Delegátov na zhromaždení ubezpečil, že záujmom vlády je neustále skvalitňovať proces podnikania na Slovensku. „Situáciu podnikateľov, či živnostníkov veľmi pozorne sledujeme a uvedomujeme si, že nie je jednoduchá. Slovenskej ekonomike sa darí, no žiaľ dnes musíme riešiť problémy s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily vo viacerých odvetviach. Opäť sme tak v období, keď treba zabrať a bojovať proti javom, ktoré začíname vnímať ako krízové,“ povedal Ján Richter. Dodal, že ministerstvo práce už má pripravené tri nové projekty, vďaka ktorým bude možné rekvalifikovať nezamestnaných presne podľa požiadaviek zamestnávateľov.

Minister Ján Richter zároveň vyzdvihol už 15 ročnú aktivitu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory - oceňovanie etických princípov v podnikaní. Považuje to za prejav záujmu poukázať na hodnoty, ktoré sa v ekonomickej a podnikateľskej sfére oplatí nielen uznávať, ale aj ctiť a dodržiavať v reálnom živote.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk