Hlavné menu

26.02.2015

Minister udelil rezortné vyznamenania

Zlaté, strieborné, bronzové medaily a ďakovné listy odovzdal minister práce Ján Richter 34 osobnostiam. Rezortné vyznamenania prevzali za svoju výnimočnú, ľudsky prínosnú sociálnu prácu a aktivity, ktorými napomáhajú rozvoju sociálnej politiky na Slovensku.
 

Sociálna práca si vyžaduje často mimoriadne úsilie, empatiu a citlivý prístup. Minister pri oceňovaní vyzdvihol najmä tento ľudský rozmer, ako aj osobné nasadenie tých, ktorí pracujú s ľuďmi v krízových situáciách. „Riešenie najrôznejších životných situácií občanov, neraz veľmi ťažkých a komplikovaných, sa väčšinou začína a uskutočňuje na našich pracoviskách úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, v pobočkách Sociálnej poisťovne, zariadeniach sociálnych služieb a detských domovoch po celom Slovensku. Dobrá sociálna práca pomáha sociálnej zmene, pomáha riešiť problémy v medziľudských vzťahoch, chráni jednotlivcov, ale zachraňuje aj rodiny, čo prispieva k dosiahnutiu kvalitnejšieho života,“ zdôraznil J.Richter.

Rovnako, vo svojom vystúpení, za jeden z najnáročnejších rezortov označil práve sociálny rezort aj predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. „Rezort práce má veľkú zodpovednosť – prináleží mu starostlivosť prakticky o každého občana v našej republike, ktorá sa uskutočňuje v priebehu všetkých životných etáp človeka,“ povedal. Oceňovanie tak má prispieť k zvyšovaniu spoločenského statusu ľudí pracujúcich v sociálnej oblasti.

Slávnostný akt sa uskutočnil pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý OSN vyhlásilo na 20.február. Práve v tento deň Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pokladá za vhodnú príležitosť poďakovať sa tým najlepším zamestnancom, a zároveň upriamiť pozornosť verejnosti na náročnú sociálnu oblasť. Prestížne ocenenie tak udeľuje minister práce už od roku 2009.

Podujatie spojené s kultúrnym programom sa uskutočnilo v bratislavskom Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava za účasti zástupcov poslaneckého zboru a významných osobností z kultúrneho, spoločenského i politického života.

Zoznam ocenených

Zlatá medaila:

 • Kostanjevcová Jana, Mgr. (MPSVR SR)
 • Sopková Eva, PhDr. (mimovládny sektor)
 • Mardiaková Zuzana, PhDr. (UPSVR)
 • Komara Michal, JUDr., PhD. (UPSVR SNV)
 • Nadežda Šebová, JUDr. (MPSVR SR)

Strieborná medaila:

 • 1. Vojnárová Anna, JUDr. (MPSVR SR)
 • 2. Horváth Emil, RNDr., CSc. (MPSVR SR)
 • 3. Blahová viera, Ing. (SP Galanta)
 • 4. Majtánová Veronika, MUDr. (SP)
 • 5. Kubová Mária, Mgr. (UPSVR Senica)
 • 6. Palša Ján, Ing. (IP Nitra)
 • 7. Filipová Mária, Ing. (samospráva)

Bronzová medaila:

 • Lučivjanská Etela, Mgr. (Mestský úrad v Poprade)
 • Farkašová Katarína, Mgr. (mimovládny sektor)
 • Danišová Viera, Ing. (SP Trnava)
 • Korbašová Darina, MUDr. (SP Považská Bystrica)
 • Duchoňová Alžebta, Mgr. (UPSVR Nitra)
 • Lengyelová Milena, Mgr. (Detský domov Ilava - Klobušice)
 • Lorenčíková Dagmar, Mgr. (UPSVR Poprad)
 • Ivanič Jaroslav, Ing. (IP Banská Bystrica)
 • Kubica Rudolf, JUDr. (IP Nitra)
 • Rudaš Ján, Ing. (TI Košice)
 • Vavro Boris, JUDr. (MPSVR SR)

Ďakovné listy:

 • Vyberalová Ľubica, Mgr. (DSS Pezinok)
 • Michalková Zuzana (SP Liptovský Mikuláš)
 • Turcsánová Alena, Bc. (SP Levice)
 • Fraňová Marta (SP Bratislava)
 • Trnková Mária, Ing. (UPSVR Senica)
 • Pavlíková Mária, Mgr. (UPSVR Košice)
 • Balcová Edita (UPSVR Dolný Kubín)
 • Šmehylová Helena, JUDr. (UPSVR)
 • Smolka František, Ing. (IP Prešov)
 • Sabol Miloš, Ing. (IP Prešov)
 • Matúš Vladimír, Ing. (IP Nitra)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk