Hlavné menu

03.12.2013

Sploupráca pri riešení nezamestnanosti

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval s vedúcimi predstaviteľmi Inštitútu zamestnanosti, Viliamom Páleníkom a Michalom Páleníkom, o možnostiach intenzívnejšej spolupráce v oblasti riešenia špecifík nezamestnanosti na Slovensku.
 

Hlavným obsahom stretnutia, za prítomnosti štátneho tajomníka MPSVR SR Branislava Ondruša a generálneho riaditeľa ÚPSVR SR Mariána Valentoviča, bola výmena názorov na existujúce, ako aj nové nástroje a projekty, ktoré zvyšujú kvalifikáciu všetkých kategórií nezamestnaných a dávajú im väčšiu šancu na získanie trvalého zamestnania. Najťažšie si u nás hľadajú prácu dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní starší ako 50 rokov.

Aktéri stretnutia sa zhodli na nevyhnutnosti prepojenia ekonomického rastu a rastu zamestnanosti, z ktorého tak môžu profitovať všetky zložky spoločnosti. „Európsky priestor pre riešenie nezamestnanosti je potrebné maximálne využiť na riešenie politík zohľadňujúcich národný rozmer a regionálne špecifiká problému nezamestnanosti“, uviedol na rokovaní minister Richter. Viliam Páleník zdôraznil, že inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, ktorý definuje Európska stratégia 2020, je priamo prepojený s hlavným cieľom znižovania nezamestnanosti. „Túto celoeurópsku prioritu je potrebné premietnuť do maximálneho a efektívneho využívania štrukturálnych fondov v nastávajúcom programovom období v prospech zvyšovania zamestnanosti aj mimo rezortu práce,“ dodal.

Obe strany sa dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá sa od začiatku budúceho roka bude špecializovať na opatrenia pomáhajúce pri riešení zamestnávania znevýhodnených nezamestnaných na Slovensku, napr. prostredníctvom nástrojov sociálnej ekonomiky. Tá totiž tvorí významnú časť pracovných trhov vo vyspelej Európe a systémovo sa jej venuje kategória sociálnej ekonómie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter na rokovaní zároveň prijal ponuku prevziať záštitu nad konferenciou, ktorú k téme inkluzívneho zamestnávania na Slovensku organizuje Inštitút zamestnanosti v piatok, 13. decembra tohto roka.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk