Hlavné menu

29.04.2020

Minister vymenoval do funkcie novú generálnu riaditeľku NIP

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak dnes, 29. apríla 2020, vymenoval novú generálnu riaditeľku Národného inšpektorátu práce Bc. Hedvigu Machayovú, MBA. Od 1. mája 2020 preberie vedenie inšpekcie práce po Ing. Karolovi Habinovi, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie bývalého ministra práce vo februári tohto roka.
 

„Som presvedčený, že pani Machayová ako expertka na oblasť bezpečnosti pri práci a s tým súvisiace pracovné právo bude prínosom a posilou tímu Národného inšpektorátu práce. Zároveň chcem sa poďakovať pánovi Habinovi za jeho doterajšie pozitívne výsledky a želám mu všetko dobré pri plnení budúcich pracovných výziev,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Novovymenovaná generálna riaditeľka ako zástanca zachovania kontinuity verí, že pod jej vedením bude môcť úrad pokračovať v začatých dobrých projektoch a je pripravená prijať aj ďalšie výzvy pre podporu zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov. „Dôveru, ktorú do mojich rúk minister práce vkladá v tomto obzvlášť mimoriadnom krízovom období, považujem za nesmierne vzácnu. Moje dlhoročné skúsenosti z predchádzajúceho pôsobenia práve v oblasti kontroly dodržiavania noriem bezpečnosti pri práci chcem pretaviť do konštruktívnych návrhov riešení pre zamestnávateľov a ochrany adekvátnych pracovných podmienok zamestnancov,“ povedala nová generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Hedviga Machayová.

Žiadosti Ing. Karola Habinu o uvoľnenie z funkcie vtedajší minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter vyhovel. „Rozhodnutie, prijať nové pracovné výzvy som v sebe živil už dlhšiu dobu. Počas môjho pôsobenia v čele inšpekcie práce sme sa spolu s kolegami zo sústavy inšpekcie práce usilovali predovšetkým o presadzovanie legislatívnych zmien, so základnou myšlienkou zosúladenia doterajších predpisov s potrebami aplikačnej praxe, s ohľadom na zníženie administratívnej záťaže, bez negatívneho vplyvu na súčasnú úroveň ochrany práv a života zamestnancov, ale aj o ďalšie znižovanie pracovnej úrazovosti a zvyšovanie úrovne kultúry bezpečnosti a zamestnávania na Slovensku,“ zhodnotil Karol Habina.

Inšpekcia práce v nedávnej minulosti rozbehla viacero osvetových projektov, vrátane najväčšej prevenčnej aktivity v histórii sústavy inšpekcie práce vôbec. Ide o dvojročnú kampaň s názvom „Pracuj legálne - Pracuj bezpečne“, ktorú vedenie Národného inšpektorátu práce predstavilo verejnosti v januári 2020. V rámci kampane už vzniklo niekoľko publikácií a dokonca aj prvé tematické video zamerané na prevenciu nelegálneho zamestnávania. Inšpekcia práce pripravila aj viacero vzdelávacích podujatí, realizácia ktorých musela byť z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie odložená na neskorší dátum. Jednou z nich je aj konferencia „Kultúra zamestnávania“, či program „Zodpovedný zamestnávateľ“.

Životopis - Hedviga Machayová (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk