Hlavné menu

23.08.2018

Minister zavítal do letného tábora pre deti z detských domovov

Štvrtkové poludnie strávil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v letnom tábore v Račkovej doline s deťmi z detských domovov. Už po tretíkrát ho zorganizovalo Fórum riaditeľov detských domovov a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pod záštitou ministra. Na deti čakal bohatý program s množstvom aktivít.
 

Týždenný pobyt v slovenských horách s bohatým programom tento rok absolvovalo 63 detí, ktoré počas celého roka dosahovali mimoriadne študijné výsledky. Vyberali ich riaditelia detských domovov so svojimi kolegami, ktorí ich poznajú najlepšie. „Verím, že tieto deti budú dobrým vzorom aj pre ostatných a v budúcom roku tu stretnem ďalšie desiatky šikovných a úspešných domovákov. Budem rád, ak sa nám zároveň podarí usporiadať tábor pre viac detí, pretože si to bezpochyby zaslúžia,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

O deti vo veku od 7 do 17 rokov sa starali riaditelia a zamestnanci detských domovov spolu s pracovníkmi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. „Mám radosť, keď vidím, že deti si tento pobyt naozaj užívajú. Keď počas roka navštevujem detské domovy vidím, ako deti prirodzene túžia počas leta zmeniť prostredie. Je to pre nich veľmi dôležité,“ doplnil Ján Richter.

Deti mali v tábore pestrý program. Navštívili napr. kontaktnú ZOO, zalietali si v bezváhovom stave, plavili sa loďou po Liptovskej Mare a skúsili aj rafting.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk