Hlavné menu

08.12.2015

Ministerskí Mikuláši opäť potešili deti

Mikuláš na ministerstve práce už tradične patrí deťom. Aj tento rok navštívili štátni tajomníci a vedúci služobného úradu vyše 200 detí v detských domovoch po celom Slovensku. Radosť im urobili pestrými mikulášskymi balíčkami.
 

Štátny tajomník Jozef Burian zavítal najskôr do detského domova vo Vranove nad Topľou, kde sú prevažne deti s ťažkým zdravotným, ako i mentálnym, postihnutím. Aj napriek tomu ukázali, že vedia výborne recitovať a spievať. Štátny tajomník po odovzdaní mikulášskej nádielky každého osobne navštívil v jeho izbe. S vychovávateľmi a profesionálnymi rodičmi sa rozprával o fungovaní detského domova.

Mikulášsku nádielku doniesol Jozef Burian aj do detského domova Štós. „Sme radi, že ste prišli, pretože k nám chodí málo ľudí, keďže sme tak ďaleko. Deti sa veľmi tešia,“ privítala štátneho tajomníka riaditeľka detského domova Lucia Kociánová. Aj tu sa zaujímal o podmienky v akých deti žijú, ako sa im darí v škole a či do nej radi chodia. Prízvukoval, že vzdelanie je veľmi dôležité a že musia na sebe pracovať. Malému jednotkárovi sľúbil, že ak si známky udrží, dostane od neho osobne špeciálny darček za výborný prospech.

Štátny tajomník Branislav Ondruš navštívil detský domov Necpaly a detský domov Tŕnie. V oboch boli deti z Mikuláša nadšené a po jednom sa so štátnym tajomníkom fotili a objímali. Ukázali mu, ako bývajú, aj čo sa v škole naučili.

Vedúci služobného úradu Jozef Vančo priniesol nádielku do detského domova Turzovka, kde majú len ťažko zdravotne postihnuté deti, a do domova v Dunajskej Strede. „Som veľmi rád, že som mohol prísť medzi vás a potešiť vás mikulášskou nádielkou. Je úžasné vidieť šikovné deti, ktoré majú chuť na sebe pracovať a ďalej rozvíjať svoj talent,“ povedal Jozef Vančo.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk