Hlavné menu

21.05.2020

Ministerstvo diskutuje o systémovom zavedení kurzarbeit

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR začína diskutovať so sociálnymi partnermi o možnosti zavedenia nemeckého systému kurzarbeit do slovenskej legislatívy. Práve tento nástroj má pomôcť udržať pracovné miesta zamestnancov v horších ekonomických časoch.
 

Na diskusiu k téme kurzarbeit vyzval sociálnych partnerov na dnešnom prvom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. „Systém kurzarbeit považujeme za stabilizujúci prvok sociálneho systému, a preto plánujeme jeho zavedenie aj do nášho sociálneho systému ako jeho dlhodobú súčasť. Už počas dvojmesačného fungovania dočasného kurzarbeitu sa ukazuje, že takýmto spôsobom dokážeme chrániť státisíce pracovných miest,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Inštitút sociálnej politiky MPSVR SR pri tejto príležitosti spracoval expertnú analýzu, ktorá mapuje skúsenosti s podobnými schémami v iných krajinách. Modelový príklad financovania kurzarbeit prostredníctvom odvodov ukazuje, že v období 10 rokov by bolo možné nakumulovať 2,4 miliardy eur na pomoc firmám a ich zamestnancom v prípade nepriaznivej situácie. „Musí to však byť poistný systém, musia sa skladať zamestnanci aj zamestnávatelia, aby v tom poistnom systéme mohla byť dostatočná rezerva," vysvetľuje minister Krajniak.

Práve s príchodom pandémie Covid-19 mnoho krajín prispôsobilo existujúce schémy kurzarbeit novým výzvam a okolnostiam, iné zaviedli úplne nové schémy. Skúsenosti z aktuálnej mimoriadnej situácie ukazujú, že aj na Slovensku existuje priestor na zavedenie systémovej podpory udržania pracovných miest v prípade ekonomických ťažkostí, napríklad po vzore nemeckého systému kurzarbeit. Zavedenie takéhoto opatrenia by umožnilo slovenskej ekonomike mať k dispozícii finančnú rezervu pre prípad recesie či mimoriadnej situácie, ale aj pomáhať sektorovo podľa potreby.

Komentár „Kurzarbeit - modelový príklad zavedenia kurzarbeit na Slovensku"

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk